การทำงานในประเทศสิงคโปร์ - Working in Singapore

การทำงานในประเทศสิงคโปร์

การทำงานในประเทศสิงคโปร์

โดยทั่วไปแล้วนักเรียนต่างชาติที่มา เรียนต่อสิงคโปร์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานทุกรูปแบบ ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่านักเรียน เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง (Controller of Immigration) ผู้ที่ละเมิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามมีการยกเว้นในกรณีของนักศึกษาที่มา ศึกษาต่อสิงคโปร์ แบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในโพลีเทคนิค และมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ ซึ่งสามารถทำงานได้ 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษา หรือ Student’s Liaison/Affairs Office ของสถาบันก่อน และในช่วงปิดภาคเรียนก็สามารถทำงานได้เต็มเวลา เพราะกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ยกเว้นให้ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานต่างด้าว

นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงทรัพยกรมนุษย์ก็ได้รับยกเว้นใบอนุญาตทำงานต่างด้าวด้วย โดยมีระยะเวลาทำงานได้เท่ากัน

ก่อนที่จะหางานพาร์ทไทม์ หรืองานช่วงปิดภาค ควรรวบรวมข้อมูล และให้แน่ใจว่าได้ขออนุญาตจากสถาบันแล้ว บางครั้งบริษัทผู้จ้างอาจขอจดหมายจากสถาบันเพื่อยืนยันว่านักศึกษาสามารถทำงานได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุญาตต่างด้าวทำงาน (Work Permit Scheme) สามารถติดต่อกองงานต่างด้าว ใน กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ในเวลาราชการ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 • Work Permit Department
 • Ministry of Manpower
 • 18 Havelock Road
 • Singapore 059764
 • OneCall Centre: (65) 6438 5122
 • Fax: (65) 6539 5344
 • Email: mom_wpd@mom.gov.sg

เวลาทำการ:

 • 8.00 – 17.30 น. (จันทร์ ถึง ศุกร์)
 • 8.00 – 13.00 น. (เสาร์)

ในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานได้จาก Website ด้านล่างนี้

 1. www.stjob.sg
 2. https://sg.jobsdb.com/
 3. https://singapore.recruit.net/
 4. https://www.indeed.com.sg/
ในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตร PR สามารถเข้าไป ค้นหางานต่าง ๆ จากเว็ปไซต์ นี้ได้เลย www.careers.gov.sg ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลสิงคโปร์
การหางานทำในสิงคโปร์ หากไม่ตรวจสอบให้ดีอาจจะถูกหลอกลวงให้จ่ายเงินค่าหัวคิว หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้การทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในสิงคโปร์ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย
สรุปขั้นตอน การเข้ามาทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดู Info Graphic จากสำนักงานแรงงาน ในประเทศสิงคโปร์ ด้านล่างนี้ได้เลย (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น)
การทำงานในประเทศสิงคโปร์ - ขั้นตอนการเดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์อย่างถูกกฎหมาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

กลับสู่หน้าแรก