เรียนต่อสิงคโปร์

logo - study singapore

study-singapore.com (บริษัท เซนทอรี่ จำกัด) ให้บริการแนะแนว เรียนต่อสิงคโปร์ ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท รวมไปถึงการเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนสถาบัน SIM GE, MDIS, TMC Academy, Kaplan Singapore, PSB Academy, Amity รวมทั้งสถาบันสอนภาษาอันดับ 1 คือ Hawthorn Language School โดยให้บริการตั้งแต่ แนะนำสถาบัน การสมัครเรียน การยื่นขอวีซ่านักเรียน แนะนำจัดหาที่พัก และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมา บริษัทดำเนินการให้โดย “ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”  บริษัทพร้อมจะดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และมีความสุขตลอดระยะเวลาการเรียนครับ

  • study english in singapore

เรียนสิงคโปร์ดีอย่างไร?

เรียนต่อสิงคโปร์ - graduate

🌿 ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจาก ความเข้มงวดของกฎหมาย

🌿 มาตรฐานด้านการศึกษาสูง ทั้งในเรื่องของการเรียน และการสอน

🌿 ตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทย โดยสิงคโปร์ห่างจากประเทศไทยเพียง 2 ช.ม. (เดินทางด้วยเครื่องบิน)

🌿 การเดินทางภายในประเทศ สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็น MRT, Bus หรือ Taxi

🌿 มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เช่น เรื่องประเพณีและอาหาร

🌿 สภาพอากาศ ใกล้เคียงกับประเทศไทย ทำให้ปรับตัวได้ง่าย

🌿 ผู้คนเป็นมิตร และ อัธยาศัยดี

🌿 มีแหล่งเรียนรู้มากมาย เช่น หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ สถานที่ประวัติศาสตร์

🌿 มีโอกาสด้านการงานที่สิงคโปร์ หลังจากเรียนจบ

🌿 มีหลักสูตรการเรียนที่กระชับไม่ยืดเยื้อ สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน 2 ปี

🌿 เมื่อเรียนจบ นักเรียนจะได้รับวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศต่างๆ ที่นำหลักสูตรมาเปิดสอนที่สถาบันนั้น ๆ

โปรแกรมที่เปิดรับ

เรียนต่อสิงคโปร์ - ระดับมัธยม

ระดับมัธยม

เรียนต่อสิงคโปร์ - ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับมหาวิทยาลัย

เรียนต่อสิงคโปร์ - เรียนภาษา

เรียนภาษาที่สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ - เรียนซัมเมอร์

เรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ - เรียน MBA

เรียน MBA ที่สิงคโปร์

ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์

เรียนต่อประเทศสิงคโปร์ – ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

เรียนต่อประเทศสิงคโปร์ – ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ให้ความสำคัญในเรื่องความถนัดและสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นนี้ จึงเป็นอึกหนึ่งจุดเด่นของสิงคโปร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนต่อได้ตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

ผลกระทบจากโควิด 19

สำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนสิงคโปร์

ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ ยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศ รวมถึง ปิดรับนักเรียนจากประเทศต่างๆ อีกด้วย โดยจะเปิดรับนักเรียนจากต่างประเทศอีกครั้ง หากสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ จะประกาศเป็นระยะๆ

สำหรับนักเรียนไทยที่ยังเรียนอยู่ที่สิงคโปร์

สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่สิงคโปร์ ปัจจุบันรัฐบาลสิงคโปร์ ได้ออกมาตรการ Circuit breaker ห้ามออกจากบ้าน หรือหอพัก หากไม่มีเหตุจำเป็น โดยหลักสูตรการเรียนต่างๆ ยังคงดำเนินการเรียนการสอนไปตามปกติ แต่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นการเรียนเป็นแบบ “Online” แทน สำหรับน้องๆ คนไหน อยากเรียนภาษาในช่วงนี้ สามารถดำเนินเรื่องการสมัครเรียนแบบออนไลน์ได้ โดยติดต่อสอบถามข้อมูลทางไลน์นี้ Line ID : educatepark_a

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัคร เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

Tel : 084-713-5907 หรือ 085-820-0977

Line add friend