วีซ่าประเทศสิงคโปร์

วีซ่าประเทศสิงคโปร์

วีซ่าประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบการศึกษาถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก เป็นสถานที่ตั้งของหลายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของเอเชีย นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นประเทศโลกที่หนึ่งที่มีเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการเงิน การท่าเรือขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดของโลก นักเรียนจำนวนมากจากทั่วโลกต่างหมายปองที่จะมาศึกษาต่อในประเทศแห่งนี้ แต่นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อจึงจำเป็นต้องขอยื่นวีซ่าด้วย

เพจนี้จะให้ข้อมูลสำหรับวีซ่าหลัก 3 ประเภทที่ส่วนใหญ่มักนิยมขอเพื่อเข้าไปศึกษาต่อ ท่องเที่ยวหรือทำงาน จะไม่ขอกล่าวถึงวีซ่าที่เฉพาะเจาะจง วีซ่าทั้งสามประเภทที่จะกล่าวถึงประกอบด้วย วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าทำงาน

 

วีซ่าประเทศสิงคโปร์ - Student Visa

วีซ่าประเทศสิงคโปร์ – Student Visa

1. วีซ่านักเรียน (Student Pass)

เป็นวีซ่าที่สถานทูตสิงคโปร์ออกให้สำหรับนักเรียนที่เข้าไปศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์ ทั้งระดับประถม มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเกิน 4 สัปดาห์ขึ้นไป สถานทูตจะออกวีซ่าให้ตามระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียน

คุณสมบัติของผู้ขอยื่นวีซ่านักเรียน หรือ Student Pass
 • สำหรับนักเรียนต่างชาติในการสมัคร Student Pass นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาในสิงคโปร์ให้เรียนในหลักสูตรเต็มเวลา ( Full-time course ) ในส่วนของหลักสูตรพาร์ทไทม์ หลักสูตรเรียนตอนเย็น หรือหลักสูตรที่เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์จะไม่สามารถสมัคร Student Pass ได้
 • ผู้สมัคร Student Pass ที่มีอายุ 19 ปีหรือต่ำกว่าและลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาเอกชน (Private Education Organisation (PEO)) จะได้รับการพิจารณาโดยตรงจาก Singapore Immigration and Checkpoints Authority (ICA) และหากผู้สมัครที่มีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าต้องการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ การพาณิชย์ วิชาชีพหรือวิจิตรศิลป์ปริญญาบัตร (รวมไปถึง University of London (UOL) tuition programmes) สถานทูตสิงคโปร์อาจจะร้องขอให้มีการสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของดจ้าหน้าที่สถานทูต
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นการใช้ Student Pass
 • บุคคลที่ได้รับคำสั่งยกเว้นการเข้าเมือง (An Immigration Exemption Order)
 • บุคคลที่ได้รับ Short-Term Visit Pass ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (Singapore Checkpoint) และต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้นเท่านั้น โดยหลักสูตรระยะสั้นที่ลงเรียนจะต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
  1. หลักสูตรจะต้องเรียนจบภายในระยะเวลาวีซ่า Pass นี้หรือภายใน 30 วัน
  2. จะต้องเป็นหลักสูตรเรียนเดียว ไม่ลงเรียนหลายหลักสูตรพร้อมกัน
  3. จะต้องไม่เป็นคอร์สเรียนที่มีการลงมือปฏิบัติ อมรม หรือมีกิจกรรมการทำงานอุตสาหกรรมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าแบบ Walk in หรือเรียนในสถานที่ที่เป็นที่ทำงานทางธุรกิจ (เช่น ร้านทำผมหรือร้านเสริมสวย)
รายละเอียดการสมัคร Student Pass
 • ในการสมัครวีซ่านักเรียนหรือ Student Pass นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องลงเรียนแบบเต็มเวลา (Full-time study programmed) ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน
 • หลังจากที่นักเรียนได้ลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัยและได้รับเอกสาร Admission Notice เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการศึกษา จะนำข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือเดินทาง รายละเอียดคอร์สเรียน วันที่เริ่ม-วันที่สำเร็จการศึกษาและหมายเลขการสมัคร SOLAR+ ไปลงทะเบียนไว้ในระบบ
 • ทางสถาบันการศึกษาจะแจ้งให้นักเรียนทราบเมื่อได้รับการอนุมัติและจะให้ SOLAP Application Reference Number กับนักเรียนซึ่งจะใช้ในการเข้าถึง SOLAR หลังจากนั้น จะต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม eForm 16 ผ่านระบบลงทะเบียนของสิงคโปร์ที่เรียกว่า Student’s Pass OnLine Application & Registration+ (SOLAR+) system (ต้องปริ้นท์แบบฟอร์ม eForm16 เพื่อนำไปยื่นขอรับ Student’s Pass ที่ ICA Office เมื่อตอนที่นักเรียนไปรับใบอนุญาต)
 • หลังจากกรอกข้อมูลใน SOLAR+ ครบถ้วนแล้วทางสถาบันการศึกษาจะยื่นเรื่องไปยัง Immigration & Check Points Authority of Singapore (ICA) และเมื่อวีซ่าของนักเรียนได้รับการอนุมัติ นักเรียนจะต้องเดินทางไปรับใบอนุญาตดังกล่าวด้วยตนเองที่ ICA Office
 • หากวีซ่าของนักเรียนได้รับการอนุมัติ ICA จะออกจดหมาย In-Principle Approval (IPA) ให้นักเรียน Student Pass จะออกให้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในจดหมายฉบับนี้ จากนั้นจะต้องนำเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ในจดหมาย IPA ไปที่ ICA Building (Visitor Services Center) โดยจะต้องทำการนัดหมายก่อน

หากนักเรียนต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศ วีซ่าก็จะถูกแนบมากับจดหมายนี้ ซึ่งจดหมาย IPA ของนักเรียนจะเป็นใบอนุญาตชั่วคราวและนักเรียนสามารถใช้ผ่านเข้าประเทศได้

 • ขั้นตอนสุดท้ายจะต้องทำการนัดหมายก่อน โดยเข้าไปที่ e-Appointment เพื่อทำการนัดวันและเวลาที่เหมาะสม เมื่อถึงที่นัดหมายแล้วให้ไปรับตั๋วบัตรคิวที่ Self-Service Ticketing Kiosk และจากนั้นรอคิวของนักเรียน

เมื่อเดินทางเข้ามาประเทศสิงคโปร์แล้ว นักเรียนจะต้องไปที่ Student Pass Unit ที่ ชั้น 4 ตึก ICA ตามที่อยู่ข้างบน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและรับ Student Pass ภายในระยะเวลาวีซ่า Visit Pass ของนักเรียน และนักเรียนจะต้องมอบเอกสารตัวจริงและเอกสารสำเนาทั้งหมดตามที่ขอที่นี่ด้วย

คำแนะนำ
 •  ควรสมัคร Student Pass ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 เดือน (ห้ามเกิน 2 เดือน)
 •  ข้อกำหนดและขั้นตอนสำหรับ Student Pass จะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของสถาบันการศึกษา
 •  นักเรียนจะต้องอยู่ในประเทศสิงคโปร์และมีวีซ่าเข้าประเทศที่ยังไม่หมดอายุตอนที่มารับ Student Pass
สถานที่ตั้ง ICA Building
 • 10 Kallang Road, Level 4 ,Singapore 208718 (ติดกับสถานี Lavender MRT)

เอกสารที่ใช้ในการขอ Student Pass
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ควรเหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงเหมือนหนังสือเดินทาง (3 x 4 cm) และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 • ข้อมูลประวัติการเดินทางต่างประเทศทั้งหมด
 • หนังสือตอบรับ (Letter of Acceptance หรือ Registration Acknowledgement Letter) จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการ
 • ศึกษาเอกชนในประเทศสิงคโปร์
 • แบบฟอร์ม eForm 16 และ ฟอร์ม V36 จาก SOLAR
 • แผนการเรียนที่ครอบคลุมพร้อมลงลายมือชื่อ
 • หนังสือรับรองทางการแพทย์ (Medical Certificate) ตรวกันกับ ICA format
 • ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น
 • สูติบัตร
 • วุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาหรือใบปริญญาบัตร
 • ใบระเบียนผลการเรียน หรือ Transcript
 • ข้อมูลและประวัติการทำงาน
 • หลักฐานทางการเงิน
 • ข้อมูลของคู่สมรส พ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่น้องทั้งหมดของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครที่อายุ 12 ปี 0 วันหรือต่ำกว่านี้ จะต้องส่งเอกสารการฉีดวัคซีนไปที่ Health Promotion Board (HPB) w.e.f. 1 Feb 2019

หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดที่ไม่ได้ออกเป็นภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร Student Pass

 • ค่าประกันสำหรับ Student Pass จำนวน 60 SGD และอีก 30 SGD สำหรับ Multiple Journey Visa และสามารถชำระผ่าน Internet Banking, AMEX หรือ Visa or MasterCard Credit/Debit card online

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือ Student Pass

 • นักเรียนต่างชาติที่ต้องการทำงานต่อในสิงคโปร์หลังจากจบการศึกษาแล้ว สามารถสมัคร Visit Pass ได้ โดยผู้ที่ถือ Visit Pass สามารถอยู่ที่สิงคโปร์ได้อีก 1 ปี และต้องได้รับสัญญาการจ้างงานจากบริษัท จากนั้นนักเรียน หรือทางบริษัทจะสามารถสมัคร Employment Pass ได้
 • สำหรับนักเรียนที่ถือ Student Pass ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยสามารถสปอนเซอร์คู่สมรสและบุตรของนักเรียนสำหรับ Social Visit Pass ได้ ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาสามารถพำนักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้เป็นเวลา 4 สัปดาห์
 • ผู้ถือบัตร Student Pass ในสิงคโปร์กระทรวงกำลังคน (MOM) อนุญาตให้คุณทำงานได้หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mom.gov.sg.

วีซ่าประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19

นักเรียนต่างชาติที่มี Student Pass จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสิงคโปร์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก ICA และ MOE (กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์) ตามลำดับ นอกจากนี้นักเรียนจะถูกขอให้แจ้งข้อมูลด้านสุขภาพผ่านทาง SG Arrival Card ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์  นักเรียนคนใดที่ไม่ส่งหนังสืออนุญาตหรือข้อมูลด้านสุขภาพจะถูกขอให้เดินกลับไปยังประเทศบ้านเกิด

วีซ่าประเทศสิงคโปร์ - Social Pass

วีซ่าประเทศสิงคโปร์ – Social Pass

2. วีซ่าท่องเที่ยว (Social Visit Pass)

สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยที่วางแผนจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ สามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า ซึ่งคนไทยได้รับอนุญาตให้สามารถพำนักที่ประเทศสิงคโปร์ได้ ไม่เกิน 30 วัน วีซ่าประเภทนี้คือ วีซ่าท่องเที่ยว หรือเรียกว่า Social Visit Pass

ขั้นตอนการเข้าเมือง

 • ชาวไทยที่เดินทางมาสิงคโปร์ต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน และไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
 • เมื่อเดินทางมาถึงสิงคโปร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์จะประทับตราอนุญาตให้พำนัก (Visitor Pass) ในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะระบุวันที่ไว้ในตราประทับ ซึ่งตามปกติจะได้รับอนุญาตให้พำนัก 30 วัน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์จะขอให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการเงินที่จะใช้จ่ายในระหว่างพำนักในสิงคโปร์ และหลักฐานการเดินทางที่ระบุกำหนดการเดินทางเข้า-ออก อาทิ
 • บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 • บัตรโดยสารรถประจำทาง
 • แผนการเดินทางท่องเที่ยว
 • เอกสารหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ภายใต้ Visitor Pass จะไม่สามารถประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจได้ ผู้ใดฝ่าฝืนและถูกจับกุมถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเข้าเมือง (โทษสูงสุด คือ ปรับ 5,000 SGD หรือจำคุก 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ)

 

วีซ่าประเทศสิงคโปร์ - Work Passes

วีซ่าประเทศสิงคโปร์ – Work Passes

3. วีซ่าทำงาน (Work Passes)

สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการที่จะเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์จะต้องมีใบขออนุญาตทำงานที่ถูกต้อง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวีซ่าทำงาน ซึ่งจะออกใบอนุญาตทำงาน ให้แก่ชาวต่างชาติภายใต้พระราชบัญญัติการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment of Foreign Worker Act) โดยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้

 1. Employment Pass (EP) ใบอนุญาตทำงานประเภทนี้ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงาน ระดับวิชาชีพ ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ (Professions, Manager, Executives and Specialists) และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับโดยแบ่งออกเป็น 3ระดับดังนี้
 • ระดับ P1 Pass เงินเดือนพื้นฐาน 8,000 SGD ขึ้นไป
 • ระดับ P2 Pass เงินเดือนพื้นฐานระหว่าง 4,500 – 8,000 SGD โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน
 • รับ Q Pass เงินเดือนพื้นฐาน 3,300 SGD ขึ้นไปและต้องมี คุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน (ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีในงานที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งทักษะฝีมืออาจนำเข้ามาพิจารณาถ้าจำเป็น)

ผู้ถือบัตร Employment Pass (ทั้ง P และ Q) จะได้รับอนุญาตให้นำผู้ติดตามประเภท 1 คือ คู่สมรส บุตร ที่ยังไม่สมรสหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายที่อายุต่ำกว่า 21 ปี ติดตามได้โดยถือบัตรผู้ติดตาม (Dependant’s Pass) หรือ ผู้ถือ P Pass  ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมให้นำ ผู้ติดตามประเภท 2 คือ บิดามารดาตนเอง และบิดามารดาของคู่สมรส  หรือ บุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งก่อนของคู่สมรส บุตรพิการ บุตรหญิงที่ยังไม่สมรสและอายุเกิน 21 ปี ติดตามได้โดยยื่นขอบัตร Long-Term Social Visit Pass  ทั้งนี้ การพิจารณาให้ใบอนุญาต P หรือ Q ดูจากเงินเดือน ตำแหน่งและ ประสบการณ์เป็นหลัก

 1. Personalised Employment Pass (PEP) เป็นใบอนุญาตทำงานแบบใหม่ โดยผู้ถือบัตร Employment Pass และทำงานในสิงคโปร์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี (สำหรับ P Pass) หรือ 5 ปี (สำหรับ Q1 Pass) และรับเงินเดือนพื้นฐานไม่ต่ำกว่าปีละ 30,000 SGD หรือนักศึกษาที่ศึกษาระดับสูงในสิงคโปร์และมีประสบการณ์ทำงานในสิงคโปร์ภายใต้ Employment Pass อย่างน้อย 2 ปี มีสิทธิ์ขอ PEP ซึ่งจะมีอายุการอนุญาต 5 ปีโดยไม่ต้องต่อ

ทั้งนี้ ระดับ P , Q และ PEP ไม่จำกัดเรื่องโควต้าการจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่าย  ภาษีการจ้างแรงงานต่างชาติ (levy) ให้รัฐบาล ผู้ถือ PEP ไม่ได้รับอนุญาตให้เริ่มต้น บริษัท ของตัวเองในสิงคโปร์

 1. S Pass สำหรับชาวต่างชาติที่มีฝีมือแรงงานระดับกลางด้วยความรู้และทักษะ เฉพาะทางเช่น ช่างเทคนิค พ่อครัว และอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 • ได้รับเงินเดือนพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2,500 SGD (มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2020)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญา ( Degree or Diploma) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหลักสูตรเต็มเวลาอย่างน้อย 1ปี
 • ประเภทของงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
 • ประสบการณ์การทำงาน

สิทธิประโยชน์: ผู้ถือ S Pass ที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 2,500 SGD สามารถขอรับสิทธิ์ ในเรื่องการนำบุคคลในครอบครัวติดตามได้

 1. Work Permit (Foreign Worker) ใบขออนุญาตประเภท WP สำหรับชาวต่างชาติระดับกึ่งฝีมือหรือไม่มีทักษะในภาคการก่อสร้างการผลิตอู่ต่อเรือกระบวนการหรือบริการ อายุระหว่าง 18-50 ปี ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 1,800 SGD ที่ไม่เข้าคุณสมบัติประเภท S Pass ซึ่งกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาอนุญาตตามประเภทของ ธุรกิจและกลุ่มประเทศ(ตามรายละเอียดข้างต้น) ดังนี้
  • ก่อสร้าง (Construction) อนุญาตแรงงานจาก  TS, NTS, NAS
  • อู่ต่อเรือ (Marine) อนุญาตแรงงานจาก TS, NTS, NAS
  • งานรับใช้ในบ้าน (Domestic Worker) อนุญาตแรงงานจาก TS, NTS  (อายุระหว่าง 21-50 ปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำงานในสิงคโปร์มาก่อนและต้องมีการศึกษาขั้นต่ำอย่างน้อย 8 ปี)
  • การผลิต (Manufacturing) อนุญาตแรงงานจาก TS, NAS
  • บริการ (Services) อนุญาตแรงงานจาก TS, NAS
  • เกษตรกรรม (Agri-technology) อนุญาตแรงงานจาก NTS

       5. Entre Pass สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ เล็กในสิงคโปร์ โดยยกเว้นธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร นวดฝ่าเท้า นวด สถานบันเทิง คาราโอเกะ แลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงิน กวดวิชาหรืออาชีพอื่น ๆ ที่เหมือนกัน

คุณสมบัติ

 • บริษัท จะต้องจดทะเบียนเป็น บริษัท เอกชน จำกัด กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านบัญชีและองค์กร – หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจและนักบัญชีสาธารณะแห่งชาติของสิงคโปร์
 • ต้องไม่จดทะเบียน บริษัท เกินหกเดือน ณ จุดสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 ใน 7 ข้อดังต่อไปนี้ :
  1. มีเงินทุนจาก Venture capital (VC )ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลหรือนักธุรกิจ
  2. ถือทรัพย์สินทางปัญญา
  3. มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญ / เครือข่ายและประวัติผู้ประกอบการที่มีแนวโน้ม
  4. มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค / โดเมนเป็นพิเศษในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เสนอ
  5. มีประวัติที่ดีในการลงทุนในธุรกิจและต้องการขยายธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่มีอยู่ในสิงคโปร์
  6. มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ A * STAR หรือมหาวิทยาลัย
  7. เป็นศูนย์บ่มเพาะที่หน่วยบ่มเพาะที่รัฐบาลสนับสนุน

      6. Training Visit Pass (TVP) สำหรับผู้ฝึกงานของบริษัทซึ่งถือเป็น ส่วนหนึ่งของการทำงาน โดยผู้ฝึกงานต้องได้รับเงินเดือนพื้นฐาน 2,500 SGD ขึ้นไป หรือเป็นนักเรียนที่ฝึกงานตามหลักสูตรของสถาบันศึกษา หรือลูกจ้างของบริษัทที่มีสำนักงานสาขา นอกสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุญาตอาจได้รับพิจารณาให้ฝึกงานภายใต้ประเภท Training Work Permit (TWP) หากไม่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ TVP

       7. Dependant Pass/ Letter of Consent (DP/LOC) เป็นใบอนุญาต สำหรับ ผู้ติดตามประเภท 1 ของผู้ถือบัตร Employment Pass ทั้งนี้ ผู้ได้บัตร DP หรือ LOC สามารถขออนุญาตทำงานได้โดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของ ใบอนุญาตแต่ละประเภท

       8. Long Term Social Visit Pass (LTSVP) เป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ ติดตามประเภท 2 ของผู้ถือบัตร Employment Pass   ผู้ถือบัตร LTSVP สามารถขออนุญาตทำงาน ได้โดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์

ผู้ที่สนในหางานในประเทศสิงคโปร์อาจหาได้จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น www.stjobs.sg  หรือ www.jobsdb.com  หรือการหาผ่านคนกลางเช่นเพื่อนหรือญาติพี่น้อง การหางานผ่านบริษัทจัดหางานในประเทศไทย การหางานผ่านบริษัทจัดหางานในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

รายละเอียดวิธีการขอไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 48 คนหางานผู้ใดประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยมิได้ทำสัญญาจัดหางานกับผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ให้แจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย (ได้แก่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร) โดยต้องแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ คนหางานสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ใดที่หนึ่งดังต่อไปนี้

 •  สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
 •  สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร
 •  สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ( ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2 ) อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข 0-2245-6714-5

ขั้นตอนการแจ้งไปทำงานต่างประเทศ ทำได้ง่าย โดยกรอกแบบแจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง ตามแบบจง.39 และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

 •  หนังสือเดินทาง (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม กรณีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ไปทำงาน
 • หนังสือรับรองการตรวจสอบการขออนุญาตนำแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมสำเนาสัญญาจ้าง ซึ่งรับรองโดยสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์

 วิธีการขอหนังสือรับรองการตรวจสอบการขออนุญาตนำแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ ทำได้ดังนี้

(1) ให้นางจ้าง(ที่สิงคโปร์) ติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบเอกสาร พร้อมหลักฐานการขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ อาคารฝ่ายกงสุล ชั้น 3 ภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เลขที่ 370 ถนนออร์ชาร์ด หรือ ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข +65 6224 1797,+65 6224 9940

(2) เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือรับรองจากสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์แล้ว นายจ้างจะส่งเอกสารทั้งชุดให้กับคนหางานในประเทศไทย

คนที่หางานด้วยตนเอง หากได้ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ หรือคนหางานที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศส่งเงินเข้ากองทุนให้ มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนเป็นระยะเวลาตามสัญญาที่คนหางานนั้นมีอยู่และคนหางานซึ่งยังอยู่หรือยังทำงานอยู่ในต่างประเทศ จะได้รับสิทธิจากกองทุนเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันครบตามสัญญาจ้างหรือวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง สำหรับคนไปทำงานที่สิงคโปร์ อัตราค่าสมัคร 400 บาท สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร หรือที่ ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ สำนักบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน โทร. 0 2245 6710 – 1

 

กลับสู่หน้าแรก