อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ 2021

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

อันดับ มหาวิทยาลัย
1 National University of Singapore
2 Nanyang Technological University
3 Singapore Management University
4 Singapore University of Technology and Design
5 Ngee Ann Polytechnic
6 Temasek Polytechnic
7 Nanyang Polytechnic
8 Singapore Institute of Management
9 Singapore Polytechnic
10 Nanyang Technological University National Institute of Education
11 Yale NUS College
12 James Cook University Singapore
13 Duke-NUS Graduate Medical School Singapore
14 Singapore Institute of Technology
15 Singapore University of Social Sciences SUSS (SIM University)
16 Republic Polytechnic
17 Singapore MIT Alliance for Research and Technology
18 S P Jain Center of Management
19 Lasalle College of Arts
20 Kaplan Singapore
21 Management Development Institute of Singapore
22 Nanyang Academy of Fine Arts
23 PSB Academy Singapore
24 Curtin University Singapore
25 EASB East Asia Institute of Management
26 TMC Academy
27 German Institute of Science & Technology Singapore
28 Dimensions International College
29 Asia Pacific Centre for Management Leadership
30 Informatics Academy Singapore
31 Auston Institute
32 ERC Institute Singapore
33 Academy of Medicine
34 Aventis School of Management
35 Singapore Raffles Music College
36 MAGES Institute of Excellence
37 BMC International College
38 The University of Adelaide Ngee Ann
39 Marketing Institute of Singapore
40 Biblical Graduate School of Theology
41 Temple University Singapore
42 Chatsworth Mediart Academy
43 MAD School

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.webometrics.info/en/Singapore

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ รวมทุกสาขา