อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Statistics & Operational Research

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Statistics and Operational Research
(สถิติและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 8 National University of Singapore (NUS)
2 41 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอน สาขา Statistics and Operational Research

  1. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
  2. NIE Singapore (NTU)
  3. Singapore University of Technology and Design
  4. University of London International Programmes in Singapore

ขอบคุณข้อมูลจาก