อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Sports-Related Subjects

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Sports-Related Subjects
(วิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 32 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
2 41 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอน สาขา Sports-Related Subjects

  1. Coleman college
  2. NIE Singapore (NTU)
  3. PSB Academy
  4. Republic Polytechnic
  5. Singapore Institute of Management (SIM)

ขอบคุณข้อมูลจาก