อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Sociology

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Sociology
(สังคมวิทยา) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 6 National University of Singapore (NUS)
2 61 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
3 251-300 Singapore Management University (SMU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Sociology

  1. Kaplan Higher Education Academy
  2. NIE Singapore (NTU)
  3. Temasek Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก