อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Social Policy and Administration

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Social Policy and Administration
(นโยบายสังคมและการบริหาร) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 4 National University of Singapore (NUS)
2 51-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอน สาขา Social Policy and Administration

  1. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
  2. University of London International Programmes in Singapore

ขอบคุณข้อมูลจาก