อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Psychology

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Psychology
(จิตวิทยา) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 16 National University of Singapore (NUS)
2 27 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
3 201-250 Singapore Management University (SMU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอน สาขา Psychology

  1. East Asia Institute of Management (EASB)
  2. James Cook University Singapore
  3. Kaplan Higher Education Academy
  4. Ngee Ann Polytechnic
  5. NIE Singapore (NTU)
  6. Republic Polytechnic
  7. Singapore Institute of Management (SIM)
  8. Singapore Polytechnic
  9. Temasek Polytechnic
  10. TMC Academy

ขอบคุณข้อมูลจาก