อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Politics

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Politics
(การเมือง) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 10 National University of Singapore (NUS)
2 31 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอน สาขา Politics

  1. James Cook University Singapore
  2. Nanyang Polytechnic
  3. Singapore Institute of Management (SIM)
  4. STEi Institute
  5. Temasek Polytechnic
  6. University of London International Programmes in Singapore

ขอบคุณข้อมูลจาก