อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Philosophy

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Philosophy
(ปรัชญา) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 46 National University of Singapore (NUS)
2 101-150 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

ขอบคุณข้อมูลจาก