อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Pharmacy and Pharmacology

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Pharmacy and Pharmacology
(เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 12 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอน สาขา Pharmacy and Pharmacology

  1. Nanyang Polytechnic
  2. Nanyang Technological University (NTU)
  3. Ngee Ann Polytechnic
  4. PSB Academy
  5. Republic Polytechnic
  6. Singapore University of Technology (SIT)
  7. Temasek Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก