อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Petroleum

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Petroleum
(ปิโตรเลียม) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 1 National University of Singapore (NUS)

ขอบคุณข้อมูลจาก