อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Performing Arts

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Performing Arts
(ศิลปะการแสดง) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 40 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอน สาขา Performing Arts

  1. LASALLE College of the Arts
  2. Mirror D’ International College
  3. Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)
  4. New York University Tisch School of the Arts Asia
  5. Ngee Ann Polytechnic
  6. NIE Singapore (NTU)
  7. Republic Polytechnic
  8. Singapore Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก