อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Nursing

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Nursing
(พยาบาลศาสตร์) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 23 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Nursing

  1. HMI Institute of Health Sciences
  2. Nanyang Polytechnic
  3. Ngee Ann Academy
  4. Ngee Ann Polytechnic
  5. Singapore Institute of Technology (SIT)

ขอบคุณข้อมูลจาก