อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Modern Languages

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Modern Languages
(ภาษาสมัยใหม่) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 16 National University of Singapore (NUS)
2 62 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Modern Languages

  1. NIE Singapore (NTU)

ขอบคุณข้อมูลจาก