อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Medicine

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Medicine
(แพทย์ศาสตร์) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 24 National University of Singapore (NUS)
2 89 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Medicine

  1. Duke-NUS Medical School
  2. HMI Institute of Health Sciences
  3. James Cook University Singapore
  4. LASALLE College of the Arts
  5. Nanyang Polytechnic
  6. Ngee Ann Polytechnic
  7. Parkway College of Nursing and Allied Health
  8. Republic Polytechnic
  9. Singapore Institute of Technology (SIT)
  10. Singapore Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก