อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Mechanical

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Mechanical
(วิศวกรรมเครื่องกล) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 5 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
2 9 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Mechanical

  1. Auston Institute of Management
  2. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
  3. Ngee Ann Polytechnic
  4. PSB Academy
  5. Singapore Institute of Technology (SIT)
  6. Singapore University of Technology and Design
  7. TEG International College

ขอบคุณข้อมูลจาก