อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Mathematics

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Mathematics
(คณิตศาสตร์) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 9 National University of Singapore (NUS)
2 31 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Mathematics

  1. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
  2. NIE Singapore (NTU)
  3. Singapore University of Technology and Design
  4. University of London International Programmes in Singapore

ขอบคุณข้อมูลจาก