อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Linguistics

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Linguistics
(ภาษาศาสตร์) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 17 National University of Singapore (NUS)
2 31 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

ขอบคุณข้อมูลจาก