อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Library Information Management

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Library Information Management
(การจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 18 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Library Information Management

  1. Singapore Management University
  2. Singapore Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก