อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Law and Legal Studies

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Law and Legal Studies
(กฎหมาย) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 10 National University of Singapore (NUS)
2 101-150 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
3 101-150 Singapore Management University

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Law and Legal Studies

  1. Amity Global Business School
  2. IP Academy Singapore
  3. ITC School of Laws (BAC Singapore)
  4. Kaplan Higher Education Institute
  5. Temasek Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก