อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา hospitality leisure management

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Hospitality Leisure Management
(การโรงแรมและการท่องเที่ยว) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 27 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Hospitality Leisure Management

  1. Nanyang Polytechnic
  2. Ngee Ann Polytechnic
  3. Republic Polytechnic
  4. Singapore Polytechnic
  5. Temasek Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก