อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา History

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา History
(ประวัติศาสตร์) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 15 National University of Singapore (NUS)
2 50-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา History

  1. NIE Singapore (NTU)

ขอบคุณข้อมูลจาก