อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Geophysics

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Geophysics
(ธรณีฟิสิกส์) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 51-101 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

ขอบคุณข้อมูลจาก