อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Engineering - Chemical

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Engineering – Chemical
(วิศวกรรม – เคมี) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 3 National University of Singapore (NUS)
2 6 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Engineering – Chemical

  1. Nanyang Polytechnic
  2. Ngee Ann Polytechnic
  3. Singapore Institute of Technology (SIT)
  4. Singapore Polytechnic
  5. Temasek Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก