อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Electrical and Electronic

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Electrical and Electronic
(ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 4 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
2 5 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Electrical and Electronic

 1. Auston Institute of Management
 2. BMC International College
 3. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
 4. Nanyang Polytechnic
 5. Ngee Ann Polytechnic
 6. PSB Academy
 7. Republic Polytechnic
 8. SAE Institute
 9. Singapore Institute of Technology (SIT)
 10. Singapore Polytechnic
 11. Singapore University of Technology and Design
 12. TEG International College
 13. Temasek Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก