อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Education & Training

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Education & Training
(การศึกษาและการฝึกอบรม) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 9 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Education & Training

 1. Academies Australasia College
 2. AEC College
 3. Asian International College
 4. Chartered Institute of Technology
 5. Coleman College
 6. FTMSGlobal Academy
 7. Informatics Academy
 8. INSEAD Asia Campus
 9. James Cook University Singapore
 10. Kaplan Financial, Part of Kaplan Learning Institute
 11. LASALLE College of the Arts
 12. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
 13. MDIS College
 14. Nanyang Polytechnic
 15. Ngee Ann Polytechnic
 16. NIE Singapore (NTU)
 17. PSB Academy
 18. Republic Polytechnic
 19. Singapore Institute of Management (SIM)
 20. Singapore University of Technology and Design
 21. SMF Institute of Higher Learning
 22. STEi Institute
 23. Temasek Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก