อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Economics & Econometrics

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Economics & Econometrics
(เศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 17 National University of Singapore (NUS)
2 45 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
3 60 Singapore Management University

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Economics & Econometrics

  1. ERC Institute
  2. Kaplan Higher Education Academy
  3. RMIT University in Singapore
  4. SAA Global Education Centre
  5. Singapore Institute of Management (SIM)
  6. Singapore University of Technology and Design
  7. University of London International Programmes in Singapore

ขอบคุณข้อมูลจาก