อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Earth & Marine Sciences

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Earth & Marine Sciences
(วิทยาศาสตร์โลกและทะเล) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 51-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Earth & Marine Sciences

  1. Republic Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก