อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Computer Science and Information Systems

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Computer Science and Information Systems
(วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 4 National University of Singapore (NUS)
2 12 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
3 118 Singapore Management University
4 351-400 Singapore University of Technology and Design

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Computer Science and Information Systems

 1. 3dsense Media School
 2. Academies Australasia College
 3. Amity Global Business School – Singapore
 4. Auston Institute of Management
 5. BMC International College
 6. DigiPen Institute of Technology – Singapore
 7. East Asia Institute of Management (EASB)
 8. ERC Institute
 9. ESSEC Asia-Pacific
 10. Genetic Computer School
 11. Informatics Academy
 12. IP Academy Singapore
 13. James Cook University Singapore
 14. Kaplan Higher Education Academy
 15. MAGES Institute of Excellence
 16. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
 17. Nanyang Polytechnic
 18. Ngee Ann Polytechnic
 19. NIE Singapore (NTU)
 20. PSB Academy
 21. Raffles Design Institute, Singapore
 22. Republic Polytechnic
 23. SAE Institute
 24. Singapore Institute of Management (SIM)
 25. Singapore Institute of Technology (SIT)
 26. Singapore Polytechnic
 27. SMF Institute of Higher Learning
 28. SP Jain School of Global Management
 29. Temasek Polytechnic
 30. TMC Academy
 31. University of London International Programmes in Singapore

ขอบคุณข้อมูลจาก