อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Communication and Media Studies

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Communication and Media Studies
(การสื่อสารและการศึกษาสื่อ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 6 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
2 21 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Communication and Media Studies

  1. Kaplan Higher Education Academy
  2. LASALLE College of the Arts
  3. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
  4. PSB Academy
  5. RMIT University in Singapore
  6. Singapore Institute of Management (SIM)
  7. Singapore Management University (SMU)
  8. Temasek Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก