อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Classics & Ancient History

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Classics & Ancient History
(ประวัติศาสตร์โบราณ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 12 National University of Singapore (NUS)
2 20 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
3 38 Singapore Management University

ขอบคุณข้อมูลจาก