อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Civil and Structural

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Civil and Structural
(วิศวกรรมโยธา) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 2 National University of Singapore (NUS)
2 7 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Civil and Structural

  1. Singapore Institute of Technology (SIT)
  2. Singapore Polytechnic
  3. Singapore University of Technology and Design

ขอบคุณข้อมูลจาก