อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Chemistry

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Chemistry
(วิชาเคมี) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 7 National University of Singapore (NUS)
2 8 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Chemistry

  1. Nanyang Polytechnic
  2. Nanyang Technological University (NTU)
  3. Ngee Ann Polytechnic
  4. NIE Singapore (NTU)
  5. PSB Academy
  6. Singapore Polytechnic
  7. Singapore University of Technology and Design
  8. TUM Asia

ขอบคุณข้อมูลจาก