อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Business & Management Studies

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Business & Management Studies
(ธุรกิจและการศึกษาการจัดการ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 23 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Business & Management Studies

 1. Amity Global Business School
 2. Auston Institute of Management
 3. Curtin Singapore
 4. DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE
 5. East Asia Institute of Management (EASB)
 6. ERC Institute
 7. ESSEC Asia-Pacific
 8. FTMSGlobal Academy
 9. Informatics Academy
 10. Kaplan Higher Education Academy
 11. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
 12. PSB Academy
 13. RMIT University in Singapore
 14. Singapore Institute of Management (SIM)
 15. Singapore Institute of Technology (SIT)
 16. Singapore Management University (SMU)
 17. Textile and Fashion Industry Training Centre
 18. University of London International Programmes in Singapore

ขอบคุณข้อมูลจาก