อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Biological Sciences

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Biological Sciences
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 17 National University of Singapore (NUS)
2 33 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

ขอบคุณข้อมูลจาก