อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Art & Design

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Art & Design
(ศิลปะและการออกแบบ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 28 National University of Singapore (NUS)
2 43 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
3 151-200 LASALLE College of the Arts

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Art & Design

  1. 3dsense Media School
  2. DigiPen Institute of Technology
  3. Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)
  4. Nanyang Polytechnic
  5. New York University Tisch School of the Arts Asia
  6. Ngee Ann Polytechnic
  7. Raffles Design Institute
  8. SAE Institute
  9. Singapore Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก