อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Architecture & Built Environment

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Architecture & Built Environment
(สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 6 National University of Singapore (NUS)
2 46 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
3 151-200 Singapore University of Technology and Design

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Architecture & Built Environment

  1. Nanyang Polytechnic
  2. Singapore Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก