อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Archaeology

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Archaeology
(โบราณคดี) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 101-150 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

ขอบคุณข้อมูลจาก