อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Agriculture & Forestry

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Agriculture & Forestry
(การเกษตรและป่าไม้) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 65 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Agriculture & Forestry

  1. James Cook University Singapore
  2. Ngee Ann Polytechnic
  3. Singapore Polytechnic

ขอบคุณข้อมูลจาก