อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Accounting & Finance

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Accounting & Finance
(บัญชี และ การเงิน) 2021

Singaore Ranking QS Ranking University Name
1 13 National University of Singapore (NUS)
2 25 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)
3 52 Singapore Management University

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Accounting & Finance

  1. Amity College Singapore
  2. Curtin Singapore
  3. Dimension
  4. Kaplan Singapore
  5. LSBF Singapore
  6. MDIS
  7. Nanyang Technological University (NYP)
  8. PSB Academy
  9. SIM GE
  10. Singapore University Of Social Sciences (SUSS)

ขอบคุณข้อมูลจาก