ทุนสิงคโปร์ ทุนศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์

Singapore Scholarship

Singapore Scholarship

ข่าวทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักเรียนหลายคนสนใจเดินทางไปศึกษาต่อ เนื่องจากคุณภาพการศึกษาที่ดีเยี่ยมและถูกจัดให้อยู่ในระดับโลก รวมถึงความหลากหลายที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ดังนั้น Study Singapore จึงทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวม และแนะนำทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งในรูปแบบทุนเต็มจำนวน (Full Scholarship), ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน (Partial Scholarship) รวมถึงทุนส่วนลด ของสถาบันชั้นนำในประเทศสิงโปร์ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและ ระดับอุดมศึกษาโดยสามารถอ่านรายละเอียดของทุนได้ด้านล่างนี้

 

ASEAN Scholarships for Thailand

ASEAN Scholarships for Thailand

These ASEAN scholarships are for students from Thailand joining Secondary 3 or Pre-university 1 in selected Singapore secondary schools or junior colleges. Find out if you are eligible and how to apply. ดูข้อมูลทุนเพิ่มเติม

 

 


ASEAN Undergraduate Scholarship (AUS)

The ASEAN Undergraduate Scholarship is a freshmen scholarship offered to support outstanding students from ASEAN member countries (excluding Singapore). ดูข้อมูลทุนเพิ่มเติม

 


ทุนการศึกษา SIM Global Education

มอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทั้งในและนอกประเทศเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยประเภทของทุนการศึกษามี ทุนสำหรับนักเรียนดีเด่น และทุนความสามารถทางด้านกีฬาและศิลปะ ดูข้อมูลทุนเพิ่มเติม

 


Raffles Singapore Scholarship

มอบให้แก่นักเรียนที่สนใจเรียนปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท (1 year Master of Arts หรือ 3 year Bachelor of Arts) เป็น package โดยประเภทของทุนการศึกษาจะเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 6,500 SGD ดูข้อมูลทุนเพิ่มเติม