PSB Academy - logo

PSB Academy เป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์หรือปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนาม “The Future Academy” และยังเป็น พันธมิตรกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย พร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 300 คน และนักเรียนกว่า 30,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนการสอนในโรงเรียน พร้อมทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ และทีมงานคุณภาพที่คัดสรรกิจกรรมดี ๆ เช่น การจัดค่าย การฝึกงาน อยู่เสมอ

นอกจากสถาบันจะมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนแล้ว เรายังให้บริการด้านการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่องค์กรเอกชน และองค์กรสาธารณะกว่า 6,500 แห่ง เรามีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานว่า 40 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ต่าง ๆ จากการช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่องค์กร หรือบุคคล เพื่อให้พวกเขามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

Website: PSB

สถานที่ตั้งของ PSB Academy

City Campus (Marina Square)

สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ห่างจาก Merlion ประมาณ 1 ก.ม. โดย Campus นี้ สำหรับนักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Business โดยตัวสถาบัน ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคาร Marina Square และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า Esplanade (CC3) เพียงแค่ 300 เมตร

STEM Campus (Braddell Station)

สำหรับ STEM Campus จะตั้งอยู่นอกเมือง และเป็นวิทยาเขต ที่เปิดสอนในสาขาวิชา Engineer, Biomedical, Computer และ Sport Science วิทยาเขตนี้มีความร่มรื่น ความเงียบสงบ บรรยากาศสบาย ต้นไม้มากมายล้อมรอบ แต่หากต้องการเดินทางเข้าเมืองก็สามารถเดินทางได้ง่ายๆ ด้วย MRT ตัวสถาบันจะอยู่ใกล้กับ สถานีรถไฟฟ้า Braddell (NS18) ซึ่งห่างกันเพียง 500 เมตร

หลักสูตร

Certificate in English Proficiency (English Course)

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของสถาบัน PSB Academy มีระยะเวลาเรียนตั้งตั้งแต่ 4 สัปดาห์ ที่เป็นระยะสั้น และระยะยาว (เรียนเป็นระดับ) ระดับละ 2 เดือน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับ

ตารางค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเรียนภาษาที่ PSB Academy ปี 2022

PSB Academy
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 4 สัปดาห์ (1 เดือน) 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 16 สัปดาห์ (4 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 450.00 450.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 1,070.00 1,070.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2,675.00 5,350.00
ค่าประกันสุขภาพ 8,5.60 85.60
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 4,280.60 6,955.60
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน (BTH23/SGD) 98,453.80 159,978.80

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

PSB Academy
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 24 สัปดาห์ (6 เดือน) 32 สัปดาห์ (8 เดือน) 16 สัปดาห์ (4 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 450.00 450.00 450.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 1,070.00 1070.00 1070.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 8,025.00 10,700.00 13,375.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60 85.60
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 9,630.60 12,305.60 14,980.60
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน (BTH23/SGD) 221,503.80 283,028.80 344,553.80

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ PSB Academy
 • Coventry University
 • Edinburgh Napier University
 • Edith Cowan University
 • La Trobe University
 • Massey University
 • The University Of Newcastle, Australia
 • University of Canberra
 • University of Nottingham
 • University of Wollongong
สาขาวิชาเปิดสอนดังนี้
 • Business Management
 • Cyber Security
 • Engineer
 • IT & Computer Science
 • Media & Communications
 • Sport Science
หลักสูตรอนุปริญญา (Certificate Programs)

หลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนไทยที่จบ มัธยม 4 หรือ 5 ก่อนจะไปเริ่มเรียนต่อในระดับวิชาชีพ ใช้ระยะเวลาการเรียน 6 เดือน

หลักสูตรวิชาชีพ (Diploma Programs)

หลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียนไทยที่จบมัธยม 6 ก่อนจะไปเริ่มเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาการเรียน 12 เดือน

หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s degree Programs)

หลักสูตรปริญญาตรี จะใช้ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 16 – 28 เดือนแล้วแต่คณะและสาขาวิชา

หลักสูตรปริญญาโท (Master’s degree Programs)

หลักสูตรปริญญาโท จะใช้ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 12 –  16 เดือนแล้วแต่คณะ และสาขาวิชา

สาขาวิชาเปิดสอนดังนี้
 • Master of Business Administration
 • Master of Analytics
 • Master of Science International Business Management
 • Master of Business Administration in Global Business
 • Master of Business Administration in Global Financial Services
 • Master of Science in Engineering Business Management
 • Master of Cyber Security

กลับสู่หน้าแรก