Management Development Institute of Singapore (MDIS)

MDIS Logo

MDIS สถาบันเอกชนเก่าแก่อีกแห่ง ก่อตั้งเมื่อปี 1956 มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลายระดับ ประกอบด้วย การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ, ระดับ อนุปริญญา, ปริญญาตรี และปริญญาโท  โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอน มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของ ประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีหอพักนักเรียนเป็นของตัวเอง ซึ่งตั้งอยู่ภายในรั้วสถาบัน มีความปลอดภัยสูง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันครบครัน ตัวสถาบันตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Queenstown (EW19) ซึ่งไม่ห่างจากใจกลางเมืองมากนักเดินทางเพียง 8 สถานีถึงย่าน (Orchard NS22) พื้นที่ของสถาบันกว้างขวาง และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

MDIS official website

ที่ตั้งสถาบัน MDIS
 • 501 Stirling Road, Singapore 148951

จุดเด่นของสถาบัน MDIS
 1. มีหอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติอยู่ภายในรั้วของสถาบัน
 2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน เช่น Computer Labs, Fashion Labs, Bookshop, 24-hour Convenience Store, Dance Studio, Food Court, Gym เป็นต้น
 3. อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัย
 4. อาจารย์ มีประสบการณ์ในการสอน และคอยช่วยเหลือนักเรียน ในกรณีที่มีปัญหา
 5. การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้กับรถไฟฟ้า Queenstown (EW19) และสถานีรถประจำทาง
 6. สภาพแวดล้อมบริเวณสถาบันเงียบสงบ เหมาะแก่การเรียน
 7. ภายในชั้นเรียนให้ความสำคัญเรื่อง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากว่าการเรียนแต่เพียงในทฤษฎี
 8. นักเรียนที่มาเรียนในสถาบันส่วนใหญ่มีความตั้งใจเรียนทำให้บรรยากาศในเรียนมีความจริงจัง
 9. ค่าใช้จ่ายภายในสถาบัน ค่อนข้างถูกกว่าภายนอก

เส้นทางการเรียนสถาบัน MDIS

MDIS - Pathways

MDIS – Pathways

หลักสูตรของสถาบัน MDIS

หลักสูตรของสถาบันประกอบด้วย การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ, ระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยสาขาวิชาที่สถาบันเปิดสอนมีดังนี้

 • Business
 • Engineer
 • Fashion Design
 • Health Life Science
 • Communication
 • Psychology
 • Hospitality
 • Technology
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Professional Certificate in English (PCIE) หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 • Foundation
 • Intermediate
 • Advanced

ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 3 เดือน

Intake Date : January, April, July, September/October
Duration : 9 เดือน (1 ระดับ : 3 เดือน)
Tuition fee : 4,173 SGD ต่อ 1 ระดับ

หลักสูตรอนุปริญญา

International Foundation Diploma

เป็นหลักสูตร ปูพื้นฐานของนักเรียนที่ยื่นผลการเรียนในระดับมัธยม 4 และ 5 โดยจะปรับพื้นฐานทักษะ เฉพาะด้านก่อนเข้าเรียน Diploma สาขาวิชาที่เปิดสอนมี ดังนี้

 • Psychology
 • Marketing and Communication
 • Business Management

Intake Date : January, April, July, October
Duration : 6 เดือน
Tuition fee : 4,494 – 7,490 SGD

Diploma

เป็นการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจาก International Foundation Diploma รายละเอียดเนื้อหาของวิชาจะเริ่มลงลึกมากขึ้น นักเรียนสามารถนำผลคะแนนที่ได้รับจากระดับนี้ ไปเรียนต่อในระดับ Higher Diploma หรือ Advanced Diploma เพื่อเข้าสู่ในระดับอุดมศึกษาได้

สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • Diploma in Fine Jewellery Design (Enhanced)
 • Diploma in Management Studies
 • Diploma in Precious Metal Arts (Enhanced)

Intake Date : February, May, July, November
Duration : 7 เดือน
Tuition fee : 8,025 SGD

Higher Diploma /  Advanced Diploma

เป็นระดับสูงที่สุดของสาขาวิชาชีพ ผู้ที่เรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบัตรอนุปริญญาตรี หรือนักเรียนสามารถนำผลคะแนนเพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้

สาขาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้

 • Higher Diploma in Ethical Hacking and Forensic Investigations Countermeasures
 • Higher Diploma in Fashion Design and Marketing
 • Higher Diploma in Fashion Marketing and Communication
 • Higher Diploma in Information Technology
 • Higher Diploma in Mass Communications
 • Higher Diploma in Psychology
 • Higher Diploma in Tourism, Hospitality and Events Management
 • Advanced Diploma in Fine Jewellery Design (Enhanced)
 • Advanced Diploma in Management Studies (Accounting and Finance)
 • Advanced Diploma in Management Studies (Business Administration)
 • Advanced Diploma in Supply Chain Management

Intake Date : Higher Diploma (February, April, August, November), Advanced Diploma (March, June, November)
Duration : 6 – 7 เดือน
Tuition fee : 6,955 – 8,025 SGD

หลักสูตรปริญญาตรี

สถาบันเปิดสอนใน 3 สาขาวิชาหลักคือ ด้านศิลปะศาสตร์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ซึ่งค่อนข้างจะครอบคลุมและมีความหลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเรียนการบริหาร การออกแบบเสื้อผ้า การบิน สื่อสารมวลชน ด้านโภชนาการ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Financial Management (Top-Up)
 • Bachelor of Arts (Hons) Airline and Airport Management (Top-up)
 • Bachelor of Arts (Hons) Broadcast Media Production (Top-up)
 • Bachelor of Arts (Hons) Business and Human Resource Management
 • Bachelor of Arts (Hons) Business and Management (Top-Up)
 • Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing (Top-up)
 • Bachelor of Arts (Hons) Fashion and Textile Design New
 • Bachelor of Arts (Hons) Fashion Communication and Promotion New
 • Bachelor of Arts (Hons) Fashion Product and Promotion New
 • Bachelor of Arts (Hons) Media and Digital Practice (Top-Up) New
 • Bachelor of Arts (Hons) Media, Culture and Communication New
 • Bachelor of Arts (Hons) Supply Chain and Operations Management (Top-up)
 • Bachelor of Engineering (Hons) Electronic and Electrical
 • Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical
 • Bachelor of Engineering (Hons) Robotics Technology
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons) Electrical and Electronic Engineering (Top-Up)
 • Bachelor of Engineering Technology (Hons) Mechanical Engineering (Top-up)
 • Bachelor of Science (Hons) Biochemistry
 • Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science
 • Bachelor of Science (Hons) Biotechnology
 • Bachelor of Science (Hons) Cybersecurity and Networks New
 • Bachelor of Science (Hons) Healthcare Management (Top-up) New
 • Bachelor of Science (Hons) in Accounting and Finance
 • Bachelor of Science (Hons) in Banking and Finance
 • Bachelor of Science (Hons) in Business Studies and Finance
 • Bachelor of Science (Hons) in Nutrition Science New
 • Bachelor of Science (Hons) Information Technology New
 • Bachelor of Science (Hons) International Tourism and Hospitality Management (Top-Up)
 • Bachelor of Science (Hons) Safety, Health and Environmental Management
 • Bachelor of Science (Hons) Safety, Health and Environmental Management (Top-up)

Intake Date : TBA
Duration : 8 – 9 เดือน
Tuition fee : 12,305 – 16,050 SGD

ตัวอย่างค่าเรียนปริญญาตรี Business

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Diploma จนจบ ป.ตรี ที่ MDIS
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) SGD Baht
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 321.00 7,383.00
ค่า Membership 342.40 7,875.20
ค่าประกันสุขภาพ 135.00 3,105.00
ค่าเรียนหลักสูตร Diploma 8,025.00 184,575.00
ค่าเรียนหลักสูตร Advanced Diploma 9,630.00 221,490.00
ค่าเรียนหลักสูตร Bachelor Degree 17,120.00 393,760.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 4,200.00 96,600.00
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 39,773.40 914,788.20

หลักสูตรปริญญาโท

เป็นการเรียนต่อยอดจากปริญญาตรี เหมาะสำหรับนักเรียนต้องการเพิ่มพูนความรู้ในสาขาปริญญาตรีที่เรียนมา หรือแตกต่างกับปริญญาตรีก็ได้แต่อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายสาขาวิชาไป นักเรียนที่สนใจจะเลือกเรียนเป็นปริญญาโทใบที่สองก็สามารถทำได้เช่นกัน ใช้ระยะเวลาการเรียนเพียง 1 ปี (12 เดือน) เท่านั้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • Master of Arts Education Studies
 • Master of Business Administration
 • Master of Business Administration (Events Management) (E-Learning)
 • Master of Business Administration (Health Management) (E-Learning)
 • Master of Business Administration (Hospitality and Tourism Management) (E-Learning)
 • Master of Business Administration (Human Resource Management)
 • Master of Business Administration (Leadership and Innovation) (E-Learning)
 • Master of Business Administration (Marketing) (E-Learning)
 • Master of Business Administration (Supply Chain Management)
 • Master of Business Administration in Banking and Finance
 • Master of Business Administration in International Marketing
 • Master of Engineering (Hons) Electronic and Electrical New
 • Master of Engineering (Hons) Mechanical
 • Master of Public Health
 • Master of Science Cybersecurity
 • Master of Science Data Science and Business Analytics
 • Master of Science Digital and Social Media Marketing
 • Master of Science Health and Safety
 • Master of Science Healthcare Management
 • Master of Science Project Management
 • Master of Science Tourism and Hospitality

Intake Date : TBA
Duration : 12 Months
Tuition fee : 23,540 – 26,750 SGD

ตัวอย่างค่าเรียนหลักสูตร ปริญญาโท ทางด้านบริหาร ของ MDIS

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร ป.โท ที่ MDIS
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) SGD Baht
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 321.00 7,383.00
ค่า Membership 214.00 4,922.00
ค่าประกันสุขภาพ 86.50 1,989.50
ค่าเรียนหลักสูตร Master of Business Administration 25,145.00 578,335.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 4,400.00 101,200.00
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 30,294.90 696,782.70

Virtual Campus Tour

กลับสู่หน้าแรก