เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์

เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ - Graduate

เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ – สิงคโปร์เป็นเกาะตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย  ภาษาราชการที่ใช้ภายในประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ และมีภาษาอื่น ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารอีก 3 ภาษาคือ ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาทมิฬ ทำให้ มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ดังนั้นประชากรของสิงคโปร์มากกว่าหนึ่งในสามของประเทศเป็นชาวต่างชาติและเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลก จึงเป็นที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกัน คุณลักษณะทั้งหมดนี้ทำให้สิงคโปร์ เป็นประเทศ ที่เหมาะแก่การเรียนปริญญาโทที่สุด

นอกจากนี้ สิงคโปร์มีระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับระดับโลก หลักสูตร ป.โท ที่สิงคโปร์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอนหลัก ๆ ได้แก่ Business Management, Economics, Information Technology, Accounting, Law, Social Sciences อื่น ๆ อีกมากมาย ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และศักยภาพของตัวเอง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

คำถามที่พบบ่อยสำหรับหลักสูตร ป.โท ที่สิงคโปร์

ถาม: เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ยากไหม
ตอบ: ไม่ยากครับ ถ้ามีความตั้งใจ เข้าเรียนทุกครั้ง ทำรายงาน และปรึกษาอาจารย์ผู้สอนในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยในวิชานั้น ๆ ก็เรียนจบทุกคนครับ

ถาม: ถ้าพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีจะเรียนรู้เรื่องและเข้าใจที่อาจารย์สอนไหม
ตอบ: สถาบันเอกชนส่วนใหญ่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยปรับพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเข้าเรียนปริญญาโท เมื่อเรียนจบและสอบผ่านได้คะแนนตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดก็สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโท ของทางสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

ถาม: หลักสูตร MBA กับ MBA in Marketing ต่างกันอย่างไร
ตอบ: ปกติวิชาพื้นฐานเหมือนกัน แต่ MBA in Marketing จะมีวิชาทางด้าน Marketing เสริมเข้าไปมากขึ้นครับ

ถาม: คุณสมบัติผู้ที่จะเรียนต่อในระดับป.โท มีอะไรบ้าง
ตอบ: มหาวิทยาลัยจะพิจารณาหลายปัจจัย เช่น

 • เกรดเฉลี่ยของ ป.ตรี
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL
 • ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
 • จุดมุ่งหมาย และ แผนในอนาคต หรือ Statement of Purpose (SOP)
 • การสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัย
 • จดหมายอ้างอิงจากอาจารย์ หรือ หัวหน้างาน
 • Portfolio

แต่ละสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยอาจมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น มีการสัมภาษณ์ก่อนรับเข้าเรียน, ต้องมีผลสอบ SAT เป็นต้น

เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ แนะนำมหาวิทยาลัยเอกชน

SIM Global Education
เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ SIM GE

เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ SIM GE

SIM Global Education หรือ SIM GE เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล Best Private Institute Award  (สถาบันเอกชนที่ดีที่สุด) 6 ปีซ้อน และได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก EduTrust Singapore โดย SIM GE เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่อยู่ภายใต้ SIM University และมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลายระดับ เช่น อนุปริญญา / ปริญญาตรี / ปริญญาโท รวมถึงได้นำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก UK, Australia และ USA. เข้ามาบรรจุอยู่ในหลักสูตรอีกด้วย

จุดเด่นของ SIM GE
 • มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายที่นำมากจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงที่ติดอันดับอยู่ไม่เกิน 100 ของโลก
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายภายในสถาบัน เช่น ห้องประชุม, ห้องสมุด, คาเฟ่, ร้านสะดวกซื้อ, ห้องอาหาร, ยิม, Student lounge เป็นต้น
 • มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ทุนเรียนดี ตลอดระยะเวลาเรียน)
 • นักเรียนที่เรียนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ทำให้ได้เรียนรู้วัฒธรรมใหม่ ๆ
 • ค่าครองชีพภายในสถาบันค่อนข้างต่ำ
หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตรจาก The University of Warwick (UK) World Ranking 54

 • Master of Science in Engineering Business Management
 • Master of Science in Supply Chain & Logistics Management
 • Master of Science in Programme and Project Management

หลักสูตรจาก University of Birmingham (UK) World Ranking 79

 • Master of Science International Business
 • Master of Science (Economics)
 • Master of Science (International Economics)
 • Master of Science Management: Entrepreneurship and Innovation
 • Master of Science Investments
 • Master of Science Management
 • Master of Science Management: Organisational Leadership and Change
 • Master of Science Management: Strategy
คุณสมบัติในการเข้าเรียน
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จบไม่ตรงสาย สามารถพิจารณาเป็นแต่ละกรณีได้)
 • IELTS Score 6.5 (ไม่มีเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ)
 • GPA 3.3 ขึ้นไป
Kaplan Singapore
เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ Kaplan Singapore

เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ Kaplan Singapore

เป็นสถาบันเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 80 ปี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับโลก Kaplan Singapore  ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานตกแต่งในรูปแบบทันสมัย บรรยากาศเป็นมิตร ห้องเรียนกว้างขวาง ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี Rochor (DT13) , Dhoby Ghaut (NE6)

หลักสูตรที่เปิดสอน มีหลากหลาย เช่น หลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ได้นำมาจากมหาวิทยาลัย จากประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย สาขาที่เปิดสอน เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน นิเทศน์ศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว กฎหมาย คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สถาบัน Kaplan Singapore มีนักเรียนหลายเชื้อชาติ ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของ Kaplan Singapore
 • หลักสูตรการเรียนการสอนใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 1 ปี
 • มีหลักสูตร Diploma in Professional Business English Programme สำหรับปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหลักสูตร Graduate Certificate in Business Administration สำหรับผู้เรียนที่จบไม่ตรงสาย  ก่อนเข้าเรียน MBA
 • นำหลักสูตรมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ คือ Murdoch University (Australia)
 • มีหอพักที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นของตัวสถาบันเอง
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันสำหรับนักเรียนต่างชาติมากมาย เช่น ห้องสมุด, ตู้กดน้ำ, wifi, Student lounge เป็นต้น
 • การเดินทางสะดวกใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Rochor (DT13) , Dhoby Ghaut (NE6)
หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตรจาก Murdoch University (Australia)

 • Master of Business Administration (MBA) 12 Months (ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงาน)
สำหรับ ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน สามารถเลือกเรียนตามเส้นทางนี้
 • Graduate Certificate in Business Administration 4 Months
 • Master of Business Administration (MBA) 8 Months

หลักสูตรจาก Birmingham City University (UK)

 • International Master of Business Administration
คุณสมบัติในการเข้าเรียน
 • จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • IELTS Score 6.5 (สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษากับทางสถาบันได้)
 • GPA 2.5 ขึ้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัคร เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์

Tel : 084-713-5907  หรือ 085-820-0977

 

MDIS
เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ MDIS

เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ MDIS

MDIS เป็นสถาบันเอกชน ที่มีคุณภาพการเรียนการสอนดีที่สุดในกลุ่มของ สถาบันเอกชนด้วยกัน รวมถึงมีหอพักนักเรียนที่ปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่ในบริเวณของสถาบัน ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี Queenstown (EW 19) ซึ่งไม่ห่างจากใจกลางเมืองมากนัก พื้นที่ของสถาบันกว้างขวาง และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

จุดเด่นของ MDIS
 • หลักสูตรการเรียนการสอนใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 1 ปี
 • มีหลักสูตร Professional Certificate in English สำหรับปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหลักสูตร Graduate Diploma in Business and Finance สำหรับผู้เรียนต้องการเรียน Finance และจบไม่ตรงสาย
 • มีหอพักที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนต่างชาติ เป็นของตัวสถาบันเอง
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันสำหรับนักเรียนต่างชาติมากมาย เช่น ห้องประชุม, ห้องสมุด, คาเฟ่, ร้านสะดวกซื้อ, ห้องอาหาร, ยิม, Student lounge เป็นต้น
 • การเดินทางสะดวกใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Queentown (EW 19)
หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอน ดังนี้

Bangor University, UK (UK) World Ranking 435

 • Master of Business Administration in Banking and Finance
 • Master of Business Administration in International Marketing

University of Sunderland, UK

 • Master of Business Administration
 • Master of Science Tourism and Hospitality

Northumbria University (UK) World Ranking 701

 • Master of Science Project Management
 • Master of Science Engineering Management
 • Master of Science in Health Sciences (Management)
 • Master of Science in Biotechnology
คุณสมบัติในการเข้าเรียน
 • จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • IELTS Score 6.0 (สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษากับทางสถาบันได้)
 • GPA 2.5 ขึ้นไป
Amity Global Institute
เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ Amity

เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ Amity

เป็นสถาบันเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ที่เปิดสอนมามากกว่า 20 ปี ในสิงคโปร์ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น หลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ได้นำมาจากมหาวิทยาลัย จากประเทศอังกฤษ คือ University of London และ University of Northampton โดยมีสาขาที่เปิดสอน เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งนักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนถึงประเทศอังกฤษ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย ในเรื่องของการเดินทาง และค่าครองชีพได้ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษารองรับนักเรียน ที่เรียนดีในทุกปีอีกด้วย

Official Link : http://www.amitysingapore.sg/

หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอน ดังนี้

University of London, UK (Queen Mary University of London)

 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Science in Supply Chain Management and Global Logistics

University of Northampton, UK

 • Master of Business Administration (MBA)
คุณสมบัติในการเข้าเรียน
 • จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ (ยกเว้น University of London รับผู้มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี)
 • IELTS Score 6.5 (สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษากับทางสถาบันได้)
 • GPA 2.5 ขึ้นไป
LSBF Singapore
เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ LSBF

เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ กับ LSBF

สถาบันเอกชนด้านบริหาร และการบัญชีของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ขยายวิทยาเขตมาที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ต้องการเดินทางไกลไปเรียนถึงประเทศอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ อนุปริญญา และในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยหลักสูตรเนื้อหาที่นำมาสอนเป็นหลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่ประเทศอังกฤษ มีห้องเรียนและอุปกรณ์เรียนที่ทันสมัย

หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอน ดังนี้

University of Greenwich, UK

 • Master of Business Administration in International Business
 • Master of Arts in International Business
คุณสมบัติในการเข้าเรียน
 • จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ (ยกเว้น University of London รับผู้มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี)
 • IELTS Score 6.0 (สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษากับทางสถาบันได้)
 • GPA 2.5 ขึ้นไป

ยกตัวอย่าง เส้นทางเรียนปริญญาโทที่สิงคโปร์

นายสมิง เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ ทางด้านบริหารธุรกิจ กับสถาบัน Kaplan Singapore ซึ่งทาง Kaplan Singapore ได้นำหลักสูตรจาก Murdoch University มาเปิดสอน หลังจากเรียนจบ นายสมิง จะได้รับปริญญาบัตร จาก Murdoch University ไม่ใช่ได้รับจาก Kaplan Singapore

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ความรู้ที่ นายสมิง ได้มา จะเทียบเท่า กับที่เรียนจาก Murdoch University ไหม
ตอบ: นายสมิง ได้ความรู้เทียบเท่าครับ เนื่องจากใช้หลักสูตรเดียวกัน มีการตรวจสอบมาตรฐานกันตลอด นอกจากปริญญาที่ได้รับแล้ว ยังจะมีข้อดีในเรื่อง ค่าเล่าเรียนที่ประหยัดกว่า ไม่ต้องเดินทางไปเรียนถึง ออสเตรเลีย หรือจะกล่าวได้อีกอย่างคือ เรียน MBA ที่ Murdoch University Singapore Campus

ถาม: ในใบปริญญาของ นายสมิง จะระบุไหมว่าจบจาก Campus ไหน
ตอบ: ไม่ระบุครับ

เส้นทางการศึกษาในการ เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์

ด้านล่างเป็นตัวอย่างสำหรับเส้นทางการศึกษา ในระดับ ป.โท ของประเทศสิงคโปร์ 

ตัวอย่างที่ 1 ในกรณีที่มีผลสอบ IELTS ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

นายสมชาย จบ ป.ตรี ทางด้าน Business จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อยากเรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ ทางด้านบริหารที่ สถาบัน Kaplan Singapore มีผลคะแนน IELTS ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด และมีประสบการณ์ในการทำงาน นายสมชาย จะต้องเรียนตามนี้ครับ

Master Pathway

นายสมชาย จะได้รับปริญญา จากมหาวิทยาลัยพันธมิตร เช่น Murdoch University (Australia)

ตัวอย่างที่ 2 ในกรณีที่ไม่มีผลสอบ IELTS ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

นายสมปอง จบ ป.ตรี อยาก เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ ทางด้านบริหารที่ สถาบัน Kaplan Singapore แต่ไม่มีผลคะแนน IELTS นายสมปอง จะต้องทำการสอบวัดระดับที่ บ. เซนทอรี่ จำกัด เพื่อที่จะทราบว่าต้องเรียนปรับระดับภาษาอีกกี่ระดับ (Level) หากผลสอบออกมาว่า นายสมปองจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษา 2 Levels ดังนั้นจะต้องเรียนตามนี้ครับ

เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์ Pathways - 2

Pathways Master with English Course

บางสถาบันในระดับ ป.โทจะไม่มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษา และไม่รับผู้เรียนที่จบไม่ตรงสาย เช่น SIM GE เป็นต้น

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนปริญญาโท ที่ Kaplan Singapore สำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน

Kaplan Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 6.5 มีผลสอบ IELTS 6.5
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 492.20 492.20
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ
– ค่าทำวีซ่านักเรียน
– ค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกันสุขภาพ
963.00 963.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5,136.00
ค่าเรียนหลักสูตร Master Degree 28,890.00 28,890.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 30,345.20 35,481.20
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 697,939.60 816,067.60
สาขาวิชาที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียน มีดังนี้
 • สาขา บริหารธุรกิจ (MBA)
 • สาขา การบริหารจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management)
 • สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัคร เรียน ป.โท ที่สิงคโปร์

Tel : 084-713-5907  หรือ 085-820-0977