อันดับโรงเรียนสอนภาษา - Banner

อันดับโรงเรียนสอนภาษา

ประเทศสิงคโปร์มีความปลอดภัยสูง มีความเจริญด้านการคมนาคม การเดินทางไปแต่ละสถานที่จึงสะดวกมาก รวมถึงความเป็นกันเองของชาวสิงคโปร์ ที่พร้อมจะพูดคุย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ และที่สำคัญสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงทำให้เป็นจุดหมายที่สำคัญแห่งหนึ่งสำหรับนักเรียนที่สนใจจะไปเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้การในศึกษาต่อ การสมัครงาน หางานในระดับที่สูงขึ้น หรือการนำใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ยังมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชนที่มีคุณภาพให้เลือกหลายแห่ง ซึ่งแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกันคือ สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ การให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป

ด้านล่างเป็นข้อมูลการจัดอันดับความพึงพอใจของสถาบันภาษาที่นักเรียนของ Educatepark.com ได้ให้ไว้เป็นข้อมูล บริษัทจึงได้รวบรวมมาเพื่อแนะนำให้ผู้ที่สนใจไปเรียนภาษาได้พิจารณา และตัดสินใจง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการและความสนใจของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนสามารถจะสอบถามรายละเอียดของแต่ละสถาบันได้ก่อนจะเลือกลงทะเบียนเรียน

อันดับโรงเรียนสอนภาษา ที่สิงคโปร์

อันดับ สถาบันสอนภาษา
1 Hawthorn Language School
2 Kaplan Singapore
3 Amity Global Institute
4 MDIS
N/A HTMi Singapore
N/A PSB Academy
N/A LSBF Singapore

กลับสู่หน้าแรก