อันดับโรงเรียนสอนภาษา - Banner

อันดับโรงเรียนสอนภาษา

ประเทศสิงคโปร์มีความปลอดภัยสูง มีความเจริญด้านการคมนาคม การเดินทางไปแต่ละสถานที่จึงสะดวกมาก รวมถึงความเป็นกันเองของชาวสิงคโปร์ ที่พร้อมจะพูดคุย ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ และที่สำคัญสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงทำให้เป็นจุดหมายที่สำคัญแห่งหนึ่งสำหรับนักเรียนที่สนใจจะไปเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้การในศึกษาต่อ การสมัครงาน หางานในระดับที่สูงขึ้น หรือการนำใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ยังมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชนที่มีคุณภาพให้เลือกหลายแห่ง ซึ่งแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกันคือ สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ การให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป

ด้านล่างเป็นข้อมูลการจัดอันดับความพึงพอใจของสถาบันภาษาที่นักเรียนของ Educatepark.com ได้ให้ไว้เป็นข้อมูล บริษัทจึงได้รวบรวมมาเพื่อแนะนำให้ผู้ที่สนใจไปเรียนภาษาได้พิจารณา และตัดสินใจง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการและความสนใจของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนสามารถจะสอบถามรายละเอียดของแต่ละสถาบันได้ก่อนจะเลือกลงทะเบียนเรียน

อันดับโรงเรียนสอนภาษา ที่สิงคโปร์

อันดับ สถาบันสอนภาษา
1 Hawthorn Language School
2 Kaplan Singapore
3 Amity Global Institute
4 MDIS
N/A HTMi Singapore
N/A PSB Academy
N/A LSBF Singapore

 

ตัวอย่างราคาค่าเรียนภาษา

 

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ - Hawthorn

สถาบันสอนภาษา Hawthorn Language School

สถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพอีกแห่งของประเทศสิงคโปร์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของ Melbourne ออสเตรเลีย ซึ่งสถาบันสอนภาษา Hawthorne Language School เป็นศูนย์ ภาษาของ University of Melbourne ที่ได้มาเปิดสาขาอยู่ในสถาบัน TMC Academy ภายใต้ชื่อว่า “Hawthorne Language School” เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศออสเตรเลีย ทำให้ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นอย่างมาก

สำหรับการเรียนการสอนของสถาบัน Hawthorn จะเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งจะมีอาจารย์ชาวต่างชาติ คอยชี้แนะ และให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับหลักสูตรภาษาของสถาบัน เปิดสอน 9 ระดับ ตั้งแต่ Beginner จนถึง Advance ซึ่งการเรียน 1 ระดับจะใช้ระยะเวลาเรียน 6 สัปดาห์ แต่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนระยะสั้น 3 – 4 สัปดาห์ได้เช่นกัน นอกจากเรียนภาษาแล้ว หากผู้เรียนต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน TMC Academy เมื่อเรียนภาษาจบและสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้ ก็สามารถเข้าเรียน ปริญญาตรี หรือปริญญาโท กับสถาบัน TMC Academy ได้เลย

Hawthorn Language School
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 4 สัปดาห์ (1 เดือน) 12 สัปดาห์ (3 เดือน) 24 สัปดาห์ (6 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 107.00 214.00 214.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1,455.20 2,996.00 5,992.00
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 33.14 60.43
ค่าอุปกรณ์การเรียน 214.00 428.00
ค่าประเมินผลการเรียน 428.00 856.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60
ค่าที่พักห้องคู่ เตียง 2 ชั้น 1,099.76 2,789.76 5,249.76
ค่ามัดจำที่พัก (ได้คืนตอนเช็คเอ้าท์) 920.00 870.00 845.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 3,581.96 8,326.00 14,426.29
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 82,385.08 191,498.00 331,804.67

 

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ - Kaplan Singapore

Kaplan Singapore

สถาบันเอกชนอีกแห่งที่มีชื่อเสียง Kaplan Singapore ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน ตกแต่งในรูปแบบทันสมัย บรรยากาศเป็นมิตร ห้องเรียนกว้างขวาง ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Rochor (DT13) , Dhoby Ghaut (NE6) หลักสูตรที่เปิดสอน มีหลากหลาย เช่น หลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ได้นำมาจากมหาวิทยาลัย จากประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย สาขาที่เปิดสอน เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศน์ศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น สถาบัน Kaplan Singapore มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติอีกด้วย

Kaplan Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 24 สัปดาห์ (6 เดือน) 40 สัปดาห์ (10 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 492.20 492.20 492.20
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ
– ค่าทำวีซ่านักเรียน
– ค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกันสุขภาพ
963.00 963.00 963.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2,621.50 7,864.50 13,107.50
ค่าที่พักห้อง 4 คน (เตียง 2 ชั้น) 1,488.00 4,008.00 6,568.00
ค่ามัดจำที่พัก (ได้คืนตอนเช็คเอ้าท์) 660.00 640.00 640.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 6,224.70 13,967.70 21,770.70
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 143,168.10 321,257.10 500,726.10

 

กลับสู่หน้าแรก