Kaplan Singapore

Kaplan Singapore

Kaplan Singapore

สถาบันเอกชนอีกแห่งที่มีชื่อเสียง Kaplan Singapore ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน ตกแต่งในรูปแบบทันสมัย บรรยากาศเป็นมิตร ห้องเรียนกว้างขวาง ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Rochor (DT13) , Dhoby Ghaut (NE6) หลักสูตรที่เปิดสอน มีหลากหลาย เช่น หลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ได้นำมาจากมหาวิทยาลัย จากประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย สาขาที่เปิดสอน เช่น บริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศน์ศาสตร์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น สถาบัน Kaplan Singapore มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติอีกด้วย

สถานที่ตั้ง
Kaplan Singapore - wilkie Edge

Kaplan Singapore – wilkie Edge

หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งหมด 4 หลักสูตรประกอบด้วย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Programs)
 • หลักสูตรวิชาชีพ (Diploma Programs)
 • หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s degree Programs)
 • หลักสูตรปริญญาโท (Master’s degree Programs)
ข้อมูลและรายละเอียดแต่ละหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Programs)

 • English Experience Programme (EEP) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยใช้เวลาเรียนเพียง 3 สัปดาห์ เหมาะกับ นักเรียนที่ต้องการเรียนปรับพื้นฐานภาษาภาษาอังกฤษแต่มีระยะเวลาเรียนที่จำกัด หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนต่างประเทศ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์
 • Diploma in Professional Business English Program (PBEP) หลักสูตรนี้มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 8 สัปดาห์จนถึง 40 สัปดาห์ มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยแต่ละระดับ ใช้เวลา 8 สัปดาห์นักเรียนอาจจะวางแผนไว้ก่อนว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น พัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ หรือการเรียนต่อในระดับวิชาชีพ หรืออุดมศึกษา สถาบันจะวัดระดับพื้นฐานของนักเรียนก่อน เพื่อดูว่าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน และจะต้องเรียนอีกกี่สัปดาห์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนที่กำหนดไว้ชัดเจน เช่น 24 สัปดาห์ ก็สามารถลงเรียนได้ 3 ระดับ เช่นกัน

 

ขั้นตอนเมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์

Kaplan Singapore - Video Intro

Intake date 2021 (ของหลักสูตร EEP ระยะสั้น 3 สัปดาห์)
Months Course Start Dates
January 7 Jan, 14 Jan
February 25 Feb
March 4 Mar, 11 Mar
April 22 Apr, 29 Apr
May 6 May, 13 may
June 24 Jun
July 1 Jul, 8 Jul, 15 Jul
August 19 Aug, 26 Aug
September 2 Sep, 9 Sep
October 21 Oct, 28 Oct
November 4 Nov, 11 Nov
December 23 Dec, 30 Dec
Intake date 2022 (ของหลักสูตร PBEP ระยะยาว เรียนเป็นระดับ)
Months Course Start Dates
February 15 Feb
April 13 Apr
June 13 Jun
August 15 Aug
October 13 Oct
December 13 Dec

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัคร เรียนภาษาที่ Kaplan Singapore

Tel : 084-713-5907  หรือ 085-820-0977

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ปี 2022
Kaplan Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 3 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 16 สัปดาห์ (4 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 74.90 492.20 492.20
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ
– ค่าทำวีซ่านักเรียน
– ค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกันสุขภาพ
963.00 963.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1,070.00 2,621.50 5,243.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 1,144.90 4,076.70 6,698.20
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน (BTH23/SGD) 26,332.70 93,764.10 154,058.60
ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ปี 2022
Kaplan Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 24 สัปดาห์ (6 เดือน) 32 สัปดาห์ (8 เดือน) 40 สัปดาห์ (10 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 492.20 492.20 492.20
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ
– ค่าทำวีซ่านักเรียน
– ค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกันสุขภาพ
963.00 963.00 963.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 7,864.50 10,486.00 13,107.50
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 9,319.70 11,941.20 14,562.70
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน (BTH23/SGD) 214,353.10 274,647.60 334,942.10

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

หลักสูตรวิชาชีพ (Diploma Programs)

หลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนจะไปเริ่มเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาการเรียน 8 เดือน

สาขาวิชาเปิดสอนดังนี้
 • Business
 • Finance
 • Hospitality and Tourism Management
 • Human Resource Management
 • Logistic
 • Marketing
 • Law
 • Information Technology
 • Mass Communication
 มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรกับ Kaplan Singapore
 • Murdoch University
 • Northumbria University
 • University College Dublin
 • University of Essex
 • University of Portsmouth
 • Royal Holloway, University of London
 • Monash University
 • RMIT University
 • Birmingham City University
 • Griffith University
 • University of South Australia
หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s degree Programs)

หลักสูตรปริญญาตรี จะใช้ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 15 – 28 เดือนแล้วแต่คณะและสาขาวิชา

สาขาวิชาเปิดสอนดังนี้
 • Business
 • Finance
 • Hospitality and Tourism Management
 • Human Resource Management
 • Logistic
 • Marketing
 • Law
 • Information Technology
 • Mass Communication
 • Psychology
หลักสูตรปริญญาโท (Master’s degree Programs)

หลักสูตรปริญญาโท จะใช้ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 12 – 15 เดือนแล้วแต่คณะ และสาขาวิชา

สาขาวิชาเปิดสอนดังนี้
 • Master in Business Administration
Gallery
Kaplan Singapore - SG1 Kaplan Singapore - SG2 Kaplan Singapore - SG3 Kaplan Singapore - SG4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนที่ Kaplan Singapore

Tel : 084-713-5907  หรือ 085-820-0977

 

กลับสู่หน้าเรียนต่อสิงคโปร์