เรียนมัธยมที่สิงคโปร์

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ ปัจจุบันทางเลือกไปเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในประสบการณ์ใหม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความรับผิดชอบและเติบโตมีความเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วขึ้น และยังทำให้นักเรียนได้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีกลับมาอีกด้วย  การเรียนมัธยมที่สิงคโปร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน นอกจากนั้นประเทศสิงคโปร์ยังตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทย โดยสามารถเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งใช้เวลาแค่ประมาณ 2 ชม. 30 นาที ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเดินทางไปกลับได้สะดวก เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง และมีค่าเล่าเรียนไม่ต่างจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมากนัก

หลักสูตรการเรียนของสิงคโปร์ไม่เพียงแต่เน้นการเรียนในห้องเรียน แต่ยังให้ความสำคัญในความสามารถของนักเรียน รวมไปถึงการเรียนนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ จากการทัศนศึกษาตามพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ - ระบบการเรียนประเทศสิงคโปร์ - 2

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ จะแบ่งระดับชั้นเรียนและช่วงอายุ ดังนี้

ระดับการศึกษา อายุ
Secondary 1 (Sec 1) 12 – 14+
Secondary 2 (Sec 2) 13 – 15+
Secondary 3 (Sec 3) 14 – 16+
Secondary 4 (Sec 4) 15 – 17+
ระบบการ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ มีความแตกต่างจากระบบการเรียนมัธยมของไทย โดยมีสาระสำคัญ ตามนี้

1. ระดับมัธยมศึกษาสิงคโปร์ มีเรียนแค่ Sec 1 – Sec 4 โดยที่ Sec 1 และ Sec 2 เรียกว่า Lower Secondary ส่วน Sec 3 และ Sec 4 เรียกว่า Upper Secondary

2. หลังจากเรียนจบ Sec 4 แล้ว นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกสอบ O level เมื่อได้คะแนน O level แล้วจะต้องดูผลคะแนนอีกครั้ง

 • หากนักเรียนได้คะแนน O level อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถตั้งเป้าหมายที่จะเรียนใน Top University ได้ เช่น NUS, NTU โดยมีเส้นทางการเรียน ดังนี้ Junior College > สอบ A Level > ถ้าคะแนน A Level ดีสามารถเข้าเรียน Top University ได้
 • หากนักเรียนได้คะแนน O level ไม่สูงมากนัก สามารถเลือกเรียนต่อ Polytechnics ตามความถนัดของแต่ละคน หากผลการเรียนดี ก็สามารถเข้าเรียนใน Top University ได้เช่นกัน แต่ถ้าผลการเรียนของ Polytechnics ดีไม่พอ สามารถเข้าเรียน ป.ตรี ในสถาบันเอกชนได้

Polytechnics ของสิงคโปร์มีความแตกต่างกับประเทศไทย ซึ่ง Polytechnics ของสิงคโปร์ เป็นสถาบันที่ดี หลักสูตรออกแบบมาให้เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งแตกต่างกับการไปเรียน Junior College

ขั้นตอนเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล และเอกชนที่สิงคโปร์

จบ ป.6, ม.1, ม.2 และ ม.3 เข้าเรียน โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ (Sec 1, Sec 2 และ Sec 3)

1. สมัครสอบ AEIS ผ่านทางออนไลน์ (ช่วง ก.ค. – ส.ค. หรือ ม.ค. ปีถัดไป) โดยส่งเอกสารการสมัครสอบ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) และเอกสารอื่น ๆ พร้อมกับชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 672 SGD (ประมาณ 15,500 บาท) โดยการโอนผ่านทางธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิต ไปที่  MoE Customer Service Centre สิงคโปร์

2. รอ MoE ของสิงคโปร์ ออกจดหมาย เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำการสอบ AEIS โดยแจ้งผ่านทางอีเมล

3. เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อทำการสอบ

4. รอประกาศผลสอบ

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ - Process GOV

5. MoE ของสิงคโปร์จะส่ง Offer Letter มาให้ผ่านทางอีเมล

6. ตอบรับ Offer Letter และส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดำเนินเรื่องการขอวีซ่า

7. รอผลวีซ่า

8. รอผลอนุมัติวีซ่าผ่าน และชำระค่าเรียนโดยการโอนตรงไปที่บัญชีของโรงเรียน

9. เดินทางไปรายงานตัวที่โรงเรียน

หมายเหตุ : MoE = Ministry of Education (กระทรวงศึกษาธิการ)

 

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ - The Boy

จบ ป.6, ม.1, ม.2 และ ม.3 เข้าเรียน โรงเรียนเอกชนสิงคโปร์ (Sec 1, Sec 2 และ Sec 3)

1. ส่งเอกสารการเรียนให้โรงเรียนพิจารณาเพื่อขออนุมัติเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) เป็นต้น

2. เมื่อโรงเรียนตอบรับเข้าเรียน นักเรียนทำการกรอกใบสมัคร และส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขอสอบวัดระดับ

3. โรงเรียนส่ง Invoice ค่าสอบ 400 SGD (ประมาณ 9,5200 บาท) มาให้ชำระ และทำการนัดวันสอบ

4. ทำการสอบวัดระดับ และสัมภาษณ์ (ผ่านทาง Skype หรือ Zoom)

5. รอประกาศผลสอบ

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ - Process Private

6. โรงเรียนจะออก Offer Letter มาให้เซ็นและชำระค่าสมัคร พร้อมกับขอเอกสารในการทำวีซ่า

7. ดำเนินเรื่องการขอวีซ่า

8. รอผลวีซ่า

9. รอผลอนุมัติวีซ่าผ่าน และชำระค่าเรียนโดยการโอนตรงไปที่บัญชีของโรงเรียน

10. เดินทางไปรายงานตัวที่โรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัคร เรียนมัธยมที่สิงคโปร์

Tel : 084-713-5907  หรือ 085-820-0977

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ AEIS และ S-AEIS คืออะไร

AEIS (Admissions Exercise for International Student) เป็นการสอบวัดระดับสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่สนใจเข้าเรียนต่อในระดับประถม และมัธยมต้นที่สิงค์โปร์ โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกันยายน และเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ซึ่งนักเรียนต้องเรียนอยู่ในช่วง ป.1 – ป.5 (อายุ 5 – 7 ปี) หรือ ช่วง ป.6 – ม.3 (อายุ 12 – 16 ปี) นักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับประถม หรือมัธยมต้นของรัฐบาล ต้องสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ หากผ่านเกณฑ์ รัฐบาลสิงคโปร์จะพิจารณาผลคะแนน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน โดยข้อสอบจะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงบทเรียนในแต่ละระดับที่เคยเรียนผ่านมา เช่น เรียนจบ ป.6 ข้อสอบจะรวมเนื้อหาตั้งแต่ ป.1 – ป.6 ของประเทศสิงคโปร์

การสมัครสอบ AEIS นักเรียนสามารถสมัครสอบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ MoE สิงคโปร์ได้โดยตรง http://www.moe.gov.sg/ โดยมีค่าสมัครสอบ 672 SGD (ประมาณ 15,500 บาท) สามารถชำระผ่านบัตรเดบิท,เครดิต หรือชำระผ่านทางธนาคาร (ค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้)

S-AEIS เป็นการสอบแก้ตัว หลังจากทราบผลว่าสอบ AEIS ไม่ผ่าน หากสอบ S-AEIS ผ่าน นักเรียนจะได้เข้าเรียนช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงเทอมที่ 2 (สิงคโปร์เปิดเทอม 1 เดือนมกราคม) นักเรียนต้องทบทวนบทเรียน ของเทอม 1 ด้วยตัวเอง

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เรียนหลักสูตรเตรียมสอบ AEIS เพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

นักเรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ AEIS กับสถาบันเอกชนต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรรองรับนักเรียนต่างชาติได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ AEIS ซึ่งการเรียนใช้ระยะเวลา 6 เดือน – 12 เดือน โดยปรับพื้นฐาน 2 วิชา ดังนี้ 1. วิชาภาษาอังกฤษ 2. วิชาคณิตศาสตร์ แนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ซึ่งสถาบันจะให้ฝึกทำโจทย์ต่าง ๆ และจำลองการสอบจริง

ตารางการสอบ AEIS และ S-AEIS

ประเภทการสอบ เปิดรับสมัครสอบ เริ่มสอบ ประกาศผลสอบ
AEIS กรกฎาคม – สิงหาคม กันยายน / ตุลาคม ธันวาคม
S-AEIS มกราคม กุมภาพันธ์ / มีนาคม เมษายน

คุณสมบัติ ของผู้สมัครสอบ AEIS

ระดับการศึกษา อายุ เกณฑ์การรับสมัคร
Secondary 1 12 – 14+ Year 6 หรือ เทียบเท่า
Secondary 2 13 – 15+ Year 7 หรือ เทียบเท่า
Secondary 3 14 – 16+ Year 8 หรือ เทียบเท่า

AEIS สอบ 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษ English test part 1: ทดสอบทักษะการเขียนเรียงความ (Essay writing)

 • ม.1 เขียนเรียงความความยาวที่  200 – 300 คำ
 • ม.2 เขียนเรียงความความยาวที่  250 – 300 คำ
 • ม.3 เขียนเรียงความความยาวที่  300 – 400 คำ

English test part 2: ทดสอบทักษะด้านการอ่าน และหลักไวยากรณ์

 • คำถาม 50 ข้อ เป็น Multiple choice
วิชาคณิตศาสตร์ การสอบนี้ เน้นให้นักเรียนแสดงกระบวนการคิด (Process Thinking) ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ AEIS
 • ใบสูติบัตร ของนักเรียน (ภาษาไทย และอังกฤษ)
 • หนังสือเดินทาง ของนักเรียน
 • Student pass / dependent pass (กรณีที่เคยมีวีซ่านักเรียนสิงคโปร์มาก่อน)
 • หนังสือเดินทาง ของผู้ปกครอง
 • เอกสารวีซ่าสิงคโปร์ Singapore permits (ถ้ามี)
 • ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ)

เอกสารทุกฉบับสแกนเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ภาพ โดยส่งเอกสารไปที่ศูนย์สอบผ่านทางอีเมล หลังจากดำเนินการสมัครแล้วภายใน 1 สัปดาห์ หากเอกสารไม่ครบ ศูนย์สอบจะไม่พิจารณาใบสมัคร

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ – ผลสอบ AEIS

สำหรับผลสอบ AEIS จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ MoE ของประเทศสิงคโปร์ (https://www.moe.gov.sg/) ในกรณีที่สอบผ่าน ด้านในจะมีการแจ้งกำหนดการรายงานตัว และทำวีซ่านักเรียนเมื่อใด กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง คือ S-AEIS ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ค่าเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

ปี 2020
ระดับการศึกษา สัญชาติ ค่าเรียนต่อเดือน (SGD) ค่าอุปกรณ์ต่อเดือน (SGD) รวมค่าเรียนต่อเดือน (SGD)
ชาวสิงคโปร์ 160.00 20.00 180.00
Secondary 1 – 4 ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ อาเซียน 800.00 20.00 820.00
ชาวต่างชาติที่อยู่ใน อาเซียน 550.00 20.00 570.00

เรียนมัธยมเอกชนที่สิงคโปร์

โรงเรียนเอกชนที่สิงคโปร์ สามารถเข้าสอบได้โดยตรงได้เลย โดยโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการเรียนการสอนแบบสิงคโปร์มี 2 แห่ง คือ St. Francis methodist School และ San Yu Adventist School

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เพราะฉะนั้น นักเรียนควรมีระดับภาษาอังกฤษที่ดีพอสมควร
 2. ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์ ส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนการสอนที่เป็นเหตุและผล ดังนั้นนักเรียนควรมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ที่ดีพอสมควร

แนะนำสถาบันเรียนติวเพื่อสอบ AEIS

TMC Academy สถาบันเอกชนเก่าแก่ อีกแห่งของประเทศสิงคโปร์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1981 เป็นบริษัทในเครือของ TMC Education Corporation Ltd (ปัจจุบัน คือ Global Dragon Ltd.) ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์ ของสิงคโปร์ และเป็นสถาบันเอกชนที่มีจุดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่น ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อที่สถาบัน

ปัจจุบัน TMC Academy ตั้งอยู่ย่าน Geylang ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Paya Lebar (EW8) ห้องเรียนของ TMC Academy มีขนาดปานกลางซึ่งทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงบรรยากาศ ในการเรียนการสอนมีความเป็นกันเองอาจารย์เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ AEIS (Sec 1 – 3) ที่ TMC Academy
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 214.00 214.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ AEIS 4,494.00 7,704.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 39.56 63.64
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 5,528.66 8,762.74
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน (BTH23/SGD) 127,159.18 201,543.02

 

SSTC Institute มีหลักสูตรมากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติ เช่น หลักสูตรเตรียมสอบ AEIS, หลักสูตรเตรียมสอบ O level/A level, คอร์สภาษาอังกฤษ General English, Diploma, Bachelor อาจารย์มีความสามารถในการสอนที่มีคุณภาพสูง ทำให้นักเรียน เข้าใจในบทเรียนได้ง่าย และสนุกไปกับการเรียน

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ AEIS (Sec 1 – 3) ที่ SSTC
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 3 เดือน 6 เดือน
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 500.00 500.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 600.00 600.00
ค่าเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ AEIS 3,783.53 6,985.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน 275.00 275.00
ค่าประเมินผลการเรียน 300.00 300.00
ค่าประกันสุขภาพ 100.00 100.00
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 63.23 103.25
Vat 7% 620.43 393.52
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 6,015.29 9,483.68
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน (BTH23/SGD) 138,351.67 218,124.64

สำหรับนักเรียนที่ผิดหวังกับการสอบ AEIS หรือ S-AEIS เพื่อเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ยังมีอีกทางเลือกหนึ่ง คือ สามารถเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมเอกชนของสิงคโปร์ ได้เช่นกัน

แนะนำโรง เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ (เอกชน)

St. Francis Methodis School เป็นโรงเรียนมัธยมเอกชนที่มีนักเรียนมากกว่า 600 คน มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ และได้รับการรับรองจาก EduTrust Singapore ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลสิงคโปร์ ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนมีหลักสูตรเปิดสอนในระดับชั้นประถม และมัธยม โดยจะแบ่งระดับชั้นเรียน ดังนี้

 • ระดับประถม (Primary)
 • ระดับมัธยมต้น (Lower Secondary)
 • ระดับมัธยมปลาย (Upper Secondary)
 • ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Pre University )
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัคร เรียนมัธยมที่สิงคโปร์

Tel : 084-713-5907  หรือ 085-820-0977