เรียนภาษาที่สิงคโปร์ - Hawthorn

สถาบันสอนภาษา Hawthorn Language School

สถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพอีกแห่งของประเทศสิงคโปร์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของ Melbourne ออสเตรเลีย ซึ่งสถาบันสอนภาษา Hawthorne Language School เป็นศูนย์ ภาษาของ University of Melbourne ที่ได้มาเปิดสาขาอยู่ในสถาบัน TMC Academy ภายใต้ชื่อว่า “Hawthorne Language School” เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศออสเตรเลีย ทำให้ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นอย่างมาก

สำหรับการเรียนการสอนของสถาบัน Hawthorn จะเน้นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งจะมีอาจารย์ชาวต่างชาติ คอยชี้แนะ และให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนตลอดหลักสูตร สำหรับหลักสูตรภาษาของสถาบัน เปิดสอน 9 ระดับ ตั้งแต่ Beginner จนถึง Advance ซึ่งการเรียน 1 ระดับจะใช้ระยะเวลาเรียน 6 สัปดาห์ แต่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนระยะสั้น 3 – 4 สัปดาห์ได้เช่นกัน นอกจากเรียนภาษาแล้ว หากผู้เรียนต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน TMC Academy เมื่อเรียนภาษาจบและสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้ ก็สามารถเข้าเรียน ปริญญาตรี หรือปริญญาโท กับสถาบัน TMC Academy ได้เลย

สถานที่ใกล้เคียงสถาบัน

ปัจจุบัน Hawthorn Language School ตั้งอยู่ย่าน Geylang ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Paya Lebar (EW8) รอบ ๆ สถาบันมี ศูนย์การค้า เช่น PLQ Mall, KINEX และ City Plaza เป็นต้น

ข้อมูลสถาบันเพิ่มเติม : TMC Academy (Hawthorn Language School)

TMC Academy

Hawthorn Language School - TMC Academy

ข้อดีของ Hawthorn Language School
 1. นักเรียนเดินทางมาจากหลายประเทศ ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่
 2. สถาบันมีระบบการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนที่จบจากสถาบันนี้ มีคุณภาพ
 3. ที่ตั้งของสถาบันอยู่ใกล้กับสถานี Paya Lebar (EW8) และยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง
 4. มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลาย เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง ออกกกำลังกาย เล่นเกมที่พัฒนาทักษะด้านภาษา
 5. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สอนนักเรียนต่างชาติ ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของนักเรียน
 6. วิธีการเรียนการสอนแบบ Interactive ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอย่างเต็มที่
 7. มีการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 8. สถาบันมีศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Independent Learning Center: ILC)
 9. สถาบันมีการจัดทัศนศึกษา ไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานที่ประวัติศาสตร์ สถานทึ่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รอบ ๆ เกาะสิงคโปร์

 

หลักสูตรเรียนภาษาของ Hawthorn Language School เป็นหลักสูตร Certificate in English ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 9 ระดับ ดังนี้
 1. Beginner : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 3 เดือน
 2. Elementary : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 3. Pre-Intermediate : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 4. Intermediate A : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 5. Intermediate B : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 6. Upper Intermediate A : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 7. Upper Intermediate B : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 8. Advanced A : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
 9. Advanced B : ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 1.5 เดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัคร เรียนภาษาที่ Hawthorn

Tel : 084-713-5907  หรือ 085-820-0977

รูปแบบการเรียนของสถาบัน Hawthorn
เรียน Full-time วันละ 6 ช.ม. (เรียน 4 ช. ม. + กิจกรรม 1 ช. ม. + ทบทวนการเรียน 1 ช. ม.)
Intake date (ระยะสั้น 4 สัปดาห์)
Months Course Start Dates Course End Dates
January 6 Jan 2020 31 Jan 2020
13 Jan 2020 7 Feb 2020
February 24 Feb 2020 20 Mar 2020
March 2 Mar 2020 27 Mar 2020
April 6 Apr 2020 1 May 2020
13 Apr 2020 8 May 2020
May 18 May 2020 12 Jun 2020
25 May 2020 19 Jun 2020
July 6 Jul 2020 31 Jul 2020
13 Jul 2020 7 Aug 2020
August 17 Aug 2020 11 Sep 2020
24 Aug 2020 18 Sep 2020
September 28 Sep 2020 23 Oct 2020
October 5 Oct 2020 30 Oct 2020
November 9 Nov 2020 4 Dec 2020
16 Nov 2020 11 Dec 2020

หมายเหตุ สีแดงคือวันเริ่มเรียนช้ากว่าปกติ 1 สัปดาห์ และจบหลังปกติ 1 สัปดาห์

Intake date (ระยะยาว เรียนเป็นระดับ)
Months Course Start Dates Course End Dates
January 6 Jan 2020 /
13 Jan 2020
14 Feb 2020
February 24 Feb 2020 /
2 Mar 2020
3 Apr 2020
April 6 Apr 2020 /
13 Apr 2020
15 May 2020
May 18 May 2020 /
25 May 2020
3 Jul 2020
July 6 Jul 2020 /
13 July
14 Aug 2020
August 17 Aug 2020 /
24 Aug 2020
25 Sep 2020
September 28 Sep 2020 /
5 Oct 2020
6 Nov 2020
November 9 Nov 2020 /
16 Nov 2020
18 Dec 2020

หมายเหตุ สีแดงคือวันเริ่มเรียนช้ากว่าปกติ 1 สัปดาห์

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ปี 2020

Hawthorn Language School
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 4 สัปดาห์ (1 เดือน) 12 สัปดาห์ (3 เดือน) 18 สัปดาห์ (4.5 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 107.00 214.00 214.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1,455.20 2,996.00 4,494.00
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 33.14 46.79
ค่าอุปกรณ์การเรียน 214.00 321.00
ค่าประเมินผลการเรียน 428.00 642.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60
ค่าที่พักห้องคู่ เตียง 2 ชั้น 1,099.76 2,789.76 4,529.76
ค่ามัดจำที่พัก (ได้คืนตอนเช็คเอ้าท์) 920.00 870.00 870.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 3,581.96 8,326.00 11,898.65
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 82,385.08 191,498.00 273,668.95

 

Hawthorn Language School
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 24 สัปดาห์ (6 เดือน) 30 สัปดาห์ (7.5 เดือน) 36 สัปดาห์ (9 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 214.00 214.00 214.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5,992.00 7,490.00 8,988.00
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 60.43 74.07 87.71
ค่าอุปกรณ์การเรียน 428.00 1,070.00 642.00
ค่าประเมินผลการเรียน 856.00 428.00 1,284.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60 85.60
ค่าที่พักห้องคู่ เตียง 2 ชั้น 5,249.76 6,939.76 7,784.76
ค่ามัดจำที่พัก (ได้คืนตอนเช็คเอ้าท์) 845.00 845.00 845.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 14,426.29 17,948.93 20,626.57
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 331,804.67 412,825.39 474,411.11
ขั้นตอนการไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ (ระยะสั้น 4 สัปดาห์)
 1. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านทาง Online + พร้อมส่งเอกสารการสมัครเรียน เช่น สำเนา Passport, รูปถ่าย เป็นต้น
 2. ดำเนินเรื่องการสมัครเรียน
 3. รับเอกสารตอบรับจากสถาบัน ในเอกสารตอบรับ จะระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ เช่น ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียน
 4. ชำระค่าเรียน
 5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินให้หลังจากที่ได้รับค่าเรียนแล้ว
 6. เตรียมตัวเดินทาง
ขั้นตอนการไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ (ระยะยาวมากกว่า 4 สัปดาห์)
 1. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านทาง Online + พร้อมส่งเอกสารการสมัคร เช่น สำเนา Passport, รูปถ่าย, Bank statement, Transcript เป็นต้น
 2. ดำเนินเรื่องการสมัครเรียน และชำระค่าดำเนินการขอวีซ่าให้กับสถาบันที่เรียน
 3. รับเอกสารตอบรับจากสถาบัน ในเอกสารตอบรับ จะระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ เช่น ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียน
 4. รอผลวีซ่า (ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ ผลวีซ่าจะออกช้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้ยื่นขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น ๆ ว่าน้อยหรือมาก)
 5. หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว ชำระค่าเรียน
 6. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินให้หลังจากที่ได้รับค่าเรียนแล้ว
 7. เตรียมตัวเดินทาง

* ถ้าต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหาที่พักให้ ควรทำเรื่องสมัครล่วงหน้า 2 – 3 เดือน ถ้าจัดหาที่พักเองใช้ระยะเวลาในการสมัครล่วงหน้า 2 – 3 สัปดาห์ครับ

 

บรรยากาศภายในสถาบัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัคร เรียนภาษาที่ Hawthorn

Tel : 084-713-5907  หรือ 085-820-0977